Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - a co Ty dziś sprzedałeś?]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Potopu nie b?dzie . . . .


u?ywam linuxa od dwóch latek non-stop (kto? chyba pyta? czy to mo?liwe),

Mam paru kumpli "u?ywaj?cych" i chwa?a bogu (czy komu tam jeszcze...)
nie narzekaj? zbytnio. Do?? cz?sto wymieniamy do?wiadczenia i klimat jest
jak najbardziej poprawny. Je?eli kto? si? czego? czepia, to zawsze chodzi
o sprawy bardziej prywatne. Poza tym, je?li co? nie gra, to mówi si? o tym rzeczowo,
a nie ideologicznie. Ja uwa?am, ?e linuch jest ideologicznie poprawny,
a ?e sam bym tam troch? zmieni?... nie ma systemów idealnych. Generalnie linucha
da si? u?ywa? i nie jest to ?adna choroba.


pingwiniarze s? ci?gle jeszcze mocno zakompleksieni, na co mieli?my pi?kny dowód,

Dowód by? (i jest) przyk?adem akademickim na ró?norodno?? pogl?dów, sposobu my?lenia
i tzw. "wyj?tki od regu?y". ;) Nie chcia?bym jednak tutaj uogólnia?.
Wiem z do?wiadczenia, ?e ludzie s? bardzo ró?ni i powy?szy przyk?ad tylko to potwierdza.
Wiem te? o tym, ?e najbardziej normalni s? "prawdziwi" Amigowcy. Czyli ci, którzy
wiedz? co robi? i wiedz? dlaczego. Posiadaj? oni wysoki stopie? samo?wiadomo?ci.
I cieszy mnie, ?e (moim zdaniem) do nich nale??. Traktuj? to jako (pewnego rodzaju)
zaszczyt. Nie chodzi mi tu o przynale?no?? do jakiej? "ELITY",
tylko o w?a?ciwe podej?cie do rzeczy.


my?l? ?e maj?c do testowania G3/600, to po zainstalowaniu Debiana niewiele wysi?ku
nale?a?oby w?o?y? w sprawdzenie np. czasu kodowania mp3 w lame,
nie ka?dy mo?e dosta? tak? plytk? do zabawy.

Tu si? z tob? zgadzam, lecz mo?e to tylko ma?e przeoczenie...
Taki test nie by?by trudny do wykonania, a wynik by?by chyba do?? obiektywny.
Tak przypuszczam. Nie uwa?am tego jednak za jakie? istotne uchybienie, bo ogólnie
test by? bardzo poprawny. A swoj? drog?, kilka osób u?ywa ju? Pegaza i móg?by kto?
zrobi? co? takiego. Sam bym ch?tnie si? dowiedzia?, jak si? sprawy maj?.
Proponuj? ankiete, n.t. tego, co powinno si? znale?? w testach.
To chyba sprawiedliwe rozwi?zanie...pozdrówka

Dzi?kuj? w imieniu ca?ej spo?eczno?ci i odzdrawiam, je?eli mo?na tak powiedzie?.

A tak zupe?nie od siebie: s? jeszcze na tym ?wiecie ludzie normalni...
z czego si? bardzo ciesz?.


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas