Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Na szcz??cie na linuxa si? nie umiera...

Dlaczego tylu ludzi rozumie tylko to, co chce rozumie??
Przecie? nie trzeba by? szczególnie zainteresowanym grawitacj?, aby zrozumie?,
?e kamie? wyrzucony w gór? b?dzie po jakim? czasie spada?...Generalnie w te?cie zabrak?o opisu jak dzia?a Linux na tym sprz?ciku...

Oczywi?cie, zabrak?o tak?e opisu budowy karty gfx, zasilacza, podstawowych informacji
o pó?przewodnikach i.t.p. ale stoi jak wó? nawet w adresie strony:
amiga.com.pl, a to z kolei oznacza, ?e portal jest prowadzony g?ównie
z my?l? o AMIDZE. Nie o Linuxie!!!


A przecie? Debian pod wzgl?dem ilo?ci oprogramowania przebija AmigaOS bezdyskusyjnie.

I bardzo dobrze, b?dzie z kogo bra? przyk?ad.


Debian "Sid" unstable ma jakie? 10000(?) pakietów.

A po jakiego grzyba mi pakiety "unstable"?


S? pod to aplikacje których Amiga nie mia?a i mie? nie b?dzie.

I vice versa... przyk?ad b?dzie wprawdzie nieadekwatny do twojego,
ale za to bardzo krótki i liczebny jak ma?o co: Jakie? pó? Aminetu...
Wystarczy?


Pan który napisa?, ?e Linux jest systemem dla pc-towych frustratów (czy co? w tym stylu) najwyra?niej nie mia?
styczno?ci z samym linuxem ani z oprogramowaniem u?ytkowym na ten OS. W moich oczach skompromitowa? si?
okrutnie wyg?aszaj?c taki os?d (jak ca?a reszta która my?li podobnie).

Jaki znowu pan? sfrustrowany makowiec...
a jego kompetencje zosta?y ju? kilkakrotnie odpowiednio skomentowane. Kto wie, czy on
tego swojego Ma?ka nie ogl?da przez szyb?....
Pomyli? si? przy zakupie, to próbuje innych wrobi? dla w?asnej uciechy.


BTW. MacOS X ma wi?cej wspólnego z BSD ni? z
Linuxem (i jak ka?dy system o zamkni?tych ?ród?ach jest dziurawy jak ser szwajcarski).

Je?eli to prawda (tego akurat nie wiem...), to tym lepiej dla pozosta?ych (normalnych) ludzi.


Jakie dobroci niesie ze sob? jeszcze Linux ?

Takie same jak ka?dy system, tylko inne (narz?dzia, sterowniki, gierki i.t.d.).


Bezproblemowa obs?uga skanerów/drukarek niektórych cyfraków/kamer pod
usb, obs?uga firewire.

W przypadku "niektórych", zdarza si? bezproblemowo?? i pod Amig?. ;)
A ka?dy do?wiadczony komputerowiec wie, ?e problemy zdarzaj? si? wsz?dzie...
Je?eli wszyscy Amigowcy przesi?d? si? na inne systemy, b?dzie tylko gorzej,
a narazie jest szansa, ?e b?dzie lepiej. I nie analizuj? tutaj jak du?a.


No i oczywi?cie wszystko za darmo.

Tak na marginesie: nie wszystko, ale faktycznie zdecydowana wi?kszo??.
Tylko, czy ja napisa?em, ?e chc? tylko bra?? Czasem fajnie jest da? co? innym.
I prosz? tego nie próbowa? opatrywa? etykiet? "SEX".
Czy my?lisz, ?e wszyscy (lub przynajmniej niektórzy) amigowcy pisz?cy na tym forum,
robi? to licz?c na pieni?dze za swoje posty? Albo chocia? sam autor testu?
NIE, oni robi? to dla innych. Zreszt? pod linuchem jest to te? bardzo popularna
postawa. I bardzo mnie to cieszy.


Podsumowuj?c: Chocia? wiem, ?e s? tu nie?li fedaini,

no pewnie, jak wsz?dzie. Tylko tu chodzi o nasz? spraw? a nie ich, wodza, czy jakiego? innego pata?acha...

którzy z ch?ci? wysadziliby si? przy mnie krzycz?c amiga rulez,

nie przy tobie, a z tob?. I to jest ró?nica zasadnicza. Przykro mi je?li nie rozumiesz,
ale takie s? zasady naszej wiary. :-))
"Je?eli co? robisz, rób to z po?ytkiem dla innych."
A czasami i dla siebie.
b.t.w. Niektórzy krzycz? alleluja, inni sieg heil, a my Amiga rulez!!!
Wydaje mi si? ten okrzyk najbardziej normalny i nie zatraca tre?ci okrzyku.
Mo?na krzycze?: "prosz? ci? bardzo, kup najnowsz? wind?" ale to b?dzie tylko
?a?osne b?aganie, bez wzgl?du na ilo?? decybeli.


Je?li kupowa?bym Pegasos'a to MorphOs by?by tam zdecydowanie systemem drugorz?dnym...

A czy kto? tutaj ci tego zabroni?? bo nie przypominam sobie...
By?o nawet wspomniane, ?e jest taka mo?liwo??. Amiga jest ?wiatem ludzi wolnych.
I dlatego w?a?nie JEJ u?ywam, a tak?e dlatego, ?e to jest ?atwe i przyjemne.
Inne powody wymieni?em ju? w poprzednich postach, zreszt? moi ideowi koledzy te?.
W czym wi?c problem?

Mo?esz sobie zreszt? zrobi? stronk? o Linuxie na Pegazie, nie mam nic przeciw.


Zapraszam do konstruktywnej dyskusji.

Ja równie?.


A teraz ma?e wyja?nionko:
Strona dotyczy Amigi i nie jest wa?ne czego potrzeba aby ona dzia?a?a.
Czy to b?dzie hard, czy soft. Traktuje ona o sprawach amigowych i nie powinno
ci? dziwi?, ?e nie ma opisu Linuxa. do tego s? inne miejsca na sieci.
Nikt normalny z tego forum nie naje?d?a na Linucha, ale nikt te? nie ma
obowi?zku si? nim zajmowa?. Zrobi? to tylko jaki? makowaty burak i ju? zosta?
za to odpowiednio potraktowany.

I dla jasno?ci, by?o to tylko wyja?nienie, a nie przeprosiny.
Przeprosi? te? umiem, o ile czuj? si? winny. Mo?esz popyta? kolegów z portalu.
Nast?pnym razem prze?led? dok?adniej, kto i co napisa?. Te? si? kiedy? pomyli?em. :-))
Bardziej obeznani napewno pami?taj?.....

A teraz wróc? sobie spokojnie do innych zaj??...


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas