Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
wszystko do amigi w jednym miejscu - www.eFUNZINe.com
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 To jest Dobre :))

Microsoft próbowa? zwodzi? klientów w swojej reklamie

Dariusz ?wiklak GW 22-10-2002, ostatnia aktualizacja 22-10-2002 17:32

Czy op?aca si? kr?ci? w reklamie? O tym, ?e nie, przekona? si? dotkliwie Microsoft

Kilka miesi?cy temu Apple Computer, producent komputerów Macintosh, rozpocz?? kampani? reklamow? Switch (Przesiadka). W kosztuj?cej ok. 75 mln dol. serii filmów i plakatów byli u?ytkownicy pecetów opowiadaj? swoimi s?owami, dlaczego zmienili swoje komputery na macintoshe. W ka?dej reklamie Apple'a bohater jest wyra?nie podpisany z imienia i nazwiska. Ka?dy zreszt? mo?e wys?a? swoj? opowie?? do Apple'a, wype?niaj?c odpowiedni formularz na stronie WWW i liczy? na to, ?e zostanie bohaterem reklamy Switch.

Gigant si? budzi...

Apple wed?ug ró?nych szacunków ma od 5 do 10 proc. udzia?u w ?wiatowym rynku komputerów osobistych. Nie stanowi wi?c ogromnego zagro?enia dla Microsoftu, którego system operacyjny i inne programy mo?na znale?? na ponad 90 proc. pecetów na ca?ym ?wiecie. A jednak kampania Switch - w za?o?eniu maj?ca przekonywa? u?ytkowników Windows do przesiadania si? na produkty Apple'a - zaniepokoi?a chyba pot??ny koncern z Redmond, bowiem na pocz?tku tygodnia Microsoft zaprezentowa? w?asn? wersj? Switch. Tyle tylko, ?e reklam? zdj?to ju? w poniedzia?ek, i to w wielkim po?piechu.

... ?wiat przeciera oczy...

Microsoft przygotowa? stron? WWW ze zdj?ciem przystojnej d?ugow?osej szatynki (albo rudej - jak wol? niektórzy) opowiadaj?cej o tym, jak to po o?miu latach u?ywania Macintosha przesiad?a si? na peceta. Urocza pani nie przedstawi?a si? z imienia i nazwiska (inaczej ni? w reklamach Apple'a), wspomnia?a tylko, ?e jest dziennikark?, wolnym strzelcem. By? mo?e nic by si? nie sta?o, gdyby nie dociekliwo?? internautów. Jeden z u?ytkowników serwisu informacyjnego Slashdot by? przekonany, ?e gdzie? widzia? ju? zdj?cie bohaterki reklamy. I rzeczywi?cie - okaza?o si?, ?e jest to zdj?cie z katalogu zdj?? reklamowych (stock images) firmy Getty Images kosztuj?ce 49,95 dol. Dla niepoznaki wykonano jego lustrzane odbicie, niemniej jednak jest to ta sama fotografia, co wida? na za??czonych obrazkach.

... Microsoft chowa uszy po sobie

Okaza?o si? zatem, ?e zdj?cie jest nieprawdziwe. A co z tekstem reklamy? Spraw? zaj?? si? reporter agencji Associated Press. Microsoft nie chcia? udziela? informacji na temat to?samo?ci bohaterki reklamy. Uda?o si? rozwik?a? i t? tajemnic? - na stronie zamieszczono bowiem dokument Worda, w którym internauci (tak jak na stronie Apple'a) mogli opisa? swoj? histori? przesiadki z macintosha na peceta. Jak wiadomo, dokumenty Worda zawieraj? oprócz samego tekstu mnóstwo innych danych, w tym imi?, nazwisko i nazw? firmy zarejestrowanego u?ytkownika kopii programu. Na podstawie tych danych ustalono, ?e dokument powsta? w firmie PR Wes Rataushk & Associates... wynaj?tej przez Microsoft. St?d by? ju? tylko krok do odkrycia tajemnicy, i? autork? dokumentu by?a pracownica owej firmy PR Valerie G. Mallinson.

Microsoft pospiesznie zdj?? reklam? (stron? wci?? mo?na jednak znale?? w archiwach wyszukiwarki Google). Na pocz?tku jednak rzecznik firmy Charmaine Gravining przekonywa?a, ?e autork? tekstu jest prawdziwa klientka Microsoftu, a stron? usuni?to, bo "uznali?my, ?e nie jest to najlepszy sposób komunikacji z klientem". Kiedy pó?niej ustalono to?samo?? autorki tekstu i Valerie G. Mallinson przyzna?a si? do jego napisania, rzecznik Microsoftu potwierdzi?a, ?e agencja Wes Rataushk & Associates pracowa?a na zlecenie koncernu.

Przedstawiciele Apple'a nie skomentowali tego wydarzenia.


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas