Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
wszystko do amigi w jednym miejscu - www.eFUNZINe.com
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 zamulanie dziforsów

Nie ma takiego sprz?tu którego nie da?oby si? zamuli?. Wystarczy funkcj? rysuj?c? czy licz?c? wszystko wzi?? w p?tl? z kilkoma zerami i juz najnowsze dziforsty zlutowane po dwa czy trzy ;) umieraj? pluj?c krwi?. :)

Ja uwa?am, ?e nie istnieje sprz?t na którym nie mo?na by?oby pokaza? czego? niesamowitego. Jak si? zasymuluje ju? ca?a kinematyk?, dynamik?, to przecie? zostaje jeszcze kawa?ek optyki, a mo?e i chemii czy biologii. :) Roboty jest sporo i sprz?t musi si? jeszcze ze 300 lat rozwija? ?eby to znowu nie by?o problemem. Tylko, ?e przy dzisiejszym sprz?cie to ju? trzeba pokaza? naprawd? co? i nie da si? ju? tego zrobi? wieczorem "po szkole", "mi?dzy sesjami" czy "po pracy". Zajmuje to ju? naprawd? sporo czasu. W tak zwanym profesjonalnym ?wiecie t?umy ?wietnie op?acanych kosiarzy umys?ów siedz? na pe?nych etatach i dopiero pokazuj? conieco. Wbrew pozorom to w?a?nie kiedy? by?o ?atwiej ni? dzisiaj. Dawniej wystarczy?o zrobi? teksturowany sze?cian (i wcale to nie by?o nawet wtedy takie trudne) i wszyscy umierali z wra?enia. No a dzisiaj co by si? nie zrobi?o to i tak zero zachwytu chocia? pracy w produkcje cz?sto wk??da si? duuuu?o wi?cej ni? kiedy?. :)

Kiedy? (daawno temu) my?la?em, ?e koderzy scenowi s? bogami. W moich oczach byli najwi?kszymi autorytetami na ?wiecie. Pó?niej si? przekona?em jak bardzo si? myli?em (poza dos?ownie kilkoma wyj?tkami). Rozczarowanie by?o tak ogromne, ?e trudno to sobie dzisiaj wyobrazi?. :) Mia?o to te? swoje dobre strony. Dzi?ki temu pomy?la?em sobie, ?e skoro tacy ludzie mog? to dlaczego ja nie móg?bym. No i zacz??em grzeba?. To by? drugi powód. Pierwszym powodem by?a ch?? sprawdzenia czy rzeczywi?cie w BVision jest akcelerator 3D czy phase5 mnie tylko naci??o. ;););)


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas