Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Wywiad

Nie czuli?my si? zaproszeni przez firmy, które organizowa?y Amiga Meeting.

LOL, ciekawe czy do p?acenia podatków trzeba firm? Elbox te? zaprasza? co miesi?c. Tak si? zastanawiam kto komu ma robi? ?ask?, bo to chyba im powinno zale?e? na prezentacjach targowych. Ale ?arty na bok - odpowied? jest bardzo prosta: polski amirynek jest pod?y, szkoda dla niego zachodu i benzyny do Chryslera.
my si? w tej formule nie mie?cimy.

No tak, co te? A1200 z Mediatorem mo?e pokaza? przy Pegasosie? Ach, zapomnia?em - dysk twardy pod USB 2.0. Co z tego, ?e pracuj?cy z pr?dko?ci? zupe?nie nie przystaj?c? do tego standardu... Ale obs?uguje!
Nie, nasze sterowniki nigdy nie zawiera?y kodu, którego zadaniem by?oby kasowanie RDB.

Ale? oczywi?cie, jego zadaniem by?a ochrona interesów firmy. Ale to ju? przerabiali?my. Nikt przecie? nie b?dzie oczekiwa?, ?e pan Binek przyzna si? do nielegalnych praktyk swojej firmy tylko dlatego, ?e jaki? portal robi z nim wywiad.
Informacje o cenach kart SharkPPC w naszym sklepie internetowym maj? charakter czysto informacyjny.

Ciekawe czy podobna informacja widnieje pod tymi cenami. Chwila na sprawdzenie... Och, nie widnieje. To chyba nie jest zgodne z polskim prawem.


Zrobi?em ma?y eksperyment: wrzuci?em do koszyka w elboksowym sklepie Sharka i wype?ni?em formularz danych osobowych, zaznaczaj?c p?atno?? kart? kredytow?. Przegl?darka bez ?adnych oporów przeskoczy?a na witryn?... PolCardu w celu autoryzacji transakcji. Oznacza to, ?e nie?wiadomy niczego klient mo?e w par? chwil pozby? si? 2000 z? (a nawet wi?cej, je?li zamówi kilka towarów). Suma zostanie odci?gni?ta z jego konta, a pieni?dze pow?druj? do firmy Elbox, która jednak nie mo?e zrealizowa? zamówienia, bo nie dysponuje tym fikcyjnym towarem. Co wtedy? Nie wiem, przecie? nie b?d? sprawdza? ;). Innymi s?owy, ta strona s?u?y do wy?udzania pieni?dzy od nie?wiadomych owiec. Ciekawe co na to firma PolCard, autoryzuj?ca transakcj?... Brawo Dziarscy Ch?opcy! Z takimi sposobami zarobku, daleko zajedziecie.
Wówczas niektóre nasze newsy nie by?y w ogóle publikowane ze wzgl?du na kwalifikowanie ich przez niektóre serwisy jako informacji reklamowych

Logika wywodu pana Binka pora?a. Tu poni?ej te?:
Mamy jednak tak? polityk?, ?e staramy si? informowa? o nowych produktach dopiero w chwili, kiedy s? ju? gotowe do produkcji.


Reklamowanie przez ró?ne firmy urz?dze?, których firmy te nie by?y jeszcze w stanie sprzedawa?, by?o i jest do?? nagminn? praktyk? na rynku Amigi. Taka polityka przynosi temu rynkowi znacznie wi?cej szkód ni? po?ytku [...]

B?d?c pod wra?eniem "zakupów" na stronie Elboksu przed chwil?, nie sposób nie zgodzi? si? z tym. Pan Binek tu przynajmniej jest szczery i jasno stwierdza, ?e jego firma od dawna dzia?a na szkod? amirynku. Tutaj musz? si? z nim zgodzi?.
Je?li chodzi o Pegasosa, to moim zdaniem nie ma on du?ych szans

Te? racja. Tylko sprzedaj?c vaporware mo?na co? osi?gn?? na dzisiejszym amirynku. Smutne, ale prawdziwe. Genesi b?dzie si? musia?o jeszcze du?o nauczy?.


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas