Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - a co Ty dziś sprzedałeś?]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 oj, uczy?... tylko czy nauczy?...?

Z ca?ym szacunkiem, ale chyba nie zrozumia?e? zbyt wiele z mojej wypowiedzi.

1. Nie nazywam si? m?drali?ski i si? za takiego nie uwa?am.
Staram si? tylko ocenia? sytuacj? i opisywa? to co widz?.

2. Nie za?miecam serwisu, tylko odpisuj? na czyj?? wypowied?.
Je?li tego nie zauwa?y?e?, to nie mamy o czym rozmawia?,
bo niczego innego pewnie te? nie zauwa?ysz.
Serwis za?mieca mój przedmówca, wstawiaj?c jako posty ca?e artyku?y
zamiast poda? linki. Je?li nie zauwa?y?e?, to odpisywa?em na cytaty.
Za?miecanie jest te? puste gadanie, a ja dla odmiany u?ywa?em argumentów
(a w zasadzie kontrargumentów). Nie nabija?em si? z systemu,
tylko z wypowiedzi mojego przedmówcy, który kr?ci na wszystkie
mo?liwe strony i sam nie wie co chce powiedzie?. Oprócz tego
kilkakrotnie zaprzeczy? sam sobie, a to chyba nie jest normalne...?
Je?li nie jarzysz, to poczytaj sobie jeszcze raz jego wypowiedzi
w tym samym cyklu.
Gdyby mnie by?o sta?, mia?bym wszystkie dost?pne systemy, bo lubi?
mie? wybór.
Fakt, ?e jaki? system ?miaga na super maszynie, nie oznacza jaszcze,
?e nie da?oby si? go znacznie ulepszy?. Wiesz jak ?miga?by AmiOS
na takim konfigu...? Bo zachowujesz si? jakby? nie wiedzia?.
A próbujesz si? uwa?a? za znawc?...

3. Na tamat mojego poj?cia o ró?nych systemach, to akurat niewiele wiesz.
Móg?by? si? wi?c nie odzywa? w tej kwestii, albo troch? pomy?le?,
albo mnie o to zapyta?.

4. Nie interesuje mnie soft zajebisty, tylko taki jakiego potrzebuj?,
i taki, jakiego chc? u?ywa?.

5. Nie musz? ?adnej dumy chowa? do kieszeni, bo chc? mie? Amig?.
Gdybym nie chcia?, to bym nie mia?. A chc? j? mie? dlatego, ?e mi si? tak podoba.
Nie mam te? nic przeciw jej rozwojowi ani przeciw rozwojowi innych platform.
W dalszym ci?gu jednak b?d? u?ywa? Amigi. Za to co wyda?em na swoje Amigi
móg?bym mie? naprawd? nie?le wypasionego pieca, a na Ma?ka mnie nie sta?.
I nie jest to powód, ?ebym go zacz?? lubi?. Poza tym system Amigi lubi?
za jego przejrzysto?? i elastyczno??, za to, ?e mog? go konfigurowa?
jak mi si? podoba. Mam OS-a w wersjach 2.0, 3.0, 3.1, i 3.9, ale u?ywam
tylko 3.1, bo tak mi si? podoba. Nie chc? u?ywa? nowszej wersji tylko dlatego, ?e jest nowsza.
I nie bluzgaj na Linuxa, bo w?a?nie na jego bazie powsta? OS-X, co udowadnia?
nam wszystkim twój idol zamieszczaj?c ten nieszcz?sny artyku?.
A je?li tak nie jest, to tylko mo?e w tym wypadku ?wiadczy? o jego
g?upocie, no i twojej równie?, je?li tego nie zakuma?e?. Lepiej si? wi?c
zastanów, czego si? czepiasz i rób to dopiero wtedy.
Nast?pnym razem ustalcie jedn? wersj?, to nikt si? nie b?dzie czepia?.
A teraz potwierdz? twoj? "rzeczowo??":


...mam równie? powermaca do którego mam ogrom najnowszego oprogramowania
i to w po??czeniu z wspania?ym komputerem...

jak mam to rozumie?? nie jest to bynajmniej jasna wypowied?, je?li nie wiem,
gdzie jaki w?tek si? ko?czy a gdzie zaczyna. Móg?bym to odebra? w taki sposób,
?e powermac potrzebuje wspania?ego komputera, aby w ogóle dzia?a?.
móg?bym... ale si? domy?lam, ?e nie o to chodzi?o.
Pisz mo?e nieco krótszymi zdaniami. A teraz podam ci przyk?ad, jakie to mo?e by? wa?ne.

wyobra? sobie, ?e jaki? osobnik pyta ci?:

- nie masz przypadkiem powermaca?

a ty mu mo?esz odpowiedzie?:

- nie mam.

albo:

- nie, mam.

Je?li nie widzisz ró?nicy, to nie powiniene? si? publicznie wypowiada?.
I nie próbuj mi przypadkiem wmawia?, ?e czepiam si? literówek!
Ca?a twoja wypowied? jest napisana w tym w?a?nie stylu.
Ze mn? ten numer nie przejdzie.

6. System operacyjny s?u?y do tego, aby mo?na by?o w jasny,
wygodny i jako? znormalizowany sposób u?ywa? innych programów.
Je?eli te inne programy mam na Amidze, a do zarz?dzania u?ywam Opusa,
to powiedz, na co mi OS-x? bo jako? nie widz? zapotrzebowania...

7. Je?eli nie rozumiesz nagonki na makówki, to zauwa?, ?e jeste?my
na stronie Amigi i nie ??daj, ?eby kto? tutaj by? zachwycony wychwalaniem Ma?ka.
I jest to zupe?nie naturalne. By?oby duuuu?o lepiej, gdyby? opisa? jakie?
ciekawe rozwi?zanie z Ma?ka, którego na Amidze brakuje. My?l?, ?e wtedy
by?oby du?o wi?cej ch?tnych do czytania twoich wypowiedzi i nikt by na ciebie
nie napada?.

8. W temacie braku naszego zainteresowania zalewem windy zgadzam si? z tob?
w dwustu procentach. I do tego z przytupem. Jednak jaka? konkurencja jest potrzebna...
b.t.w. Linucha nie produkuj? pot??ne koncerny rozmiaru Gównosoftu czy Appla,
a i tak si? rozwija. To tylko tak w mi?dzyczasie i mi?dzytemaciu...

9. Odno?nie rulezowania: dla mnie rulez jest to, co mam dlatego, ?e sam tak chc?,
a nie dla samego rulezowania.

10. Najbardziej chcia?bym mie?:
- wspania?? maszyn?,
- wspania?y system,
- wspania?e programy.

I nie jest dla mnie wa?ne jaka to b?dzie platforma. Mam natomiast Amig?
i ciesz? si? z tego. A takiego klimatu nie ma ?adna inna platforma,
cokolwiek by to mia?o oznacza?. Z Amig? jest tak, jak z motocyklami,
gdziekolwiek bym si? znalaz?, je?li spotaykam tam zupe?nie obcego Amigowca,
czuj? si? prawie jak u siebie. I to jest wspania?e. ?aden system mi tego nie zast?pi.
I dlatego Amiga jest dla mnie rules, a dlaczego dla ciebie Maciek, to ju? twoja sprawa.
Je?eli natomiast chodzi o wspania?y system, przyk?adem bardzo ciekawego pomys?u
jest AROS. Nie wiem czy co? sensownego z tego wyniknie, ale pomys? jest genialny
w swej prostocie. Takich w?a?nie pomys?ów ?ycz? nam wszystkim zamiast
zaprzeczania swoim w?asnym my?lom i wypowiedziom, bo z tego nic nie b?dzie.
Je?eli zrozumia?e? sens tej nowelki, mo?emy jeszcze kiedy? podyskutowa?,
lecz w przeciwnym wypadku nie licz na moj? odpowied?. Chyba, ?e b?dzie tak tendencyjna,
jak twoja, tylko "nieco" bardziej WYRAZISTA.

A pegaza gratuluj? i sam co? podobnego ch?tnie nab?d?,
je?li mi tylko sytuacja na to pozwoli. I raczej tej wersji
wola?bym si? trzyma?. 8-?


Imię i nazwisko bądź ksywa:

Twój aktualny e-mail (opcja):

Publikowanie adresu e-mail:

Kodowanie:

Temat (tylko z sensem):

WAŻNE: Jeśli chcesz umieścić w swoim komentarzu cytat (czy to poprzednika czy jakikolwiek inny) użyj taga <CYTAT> przed komentarzem, zaś </CYTAT> na koniec komentarza. To zagwarantuje późniejszy poprawny podział tekstu przy wyświetlaniu.

Treść komentarza

Tagi HTML dozwolone w treści komentarza: <CYTAT> <b> <i> <br> <p> <a> <ol> <ul> <li> <pre> <tt>
Kazdy wprowadzony ENTER (nowa linia) zostanie automatycznie zamieniony na odpowiadajacy mu tag <BR> wymuszajacy przejscie do nowej linii. Sugerujemy zatem pisac "jak leci", a ENTERy wstawiac by oddzielic poszczegolne paragrafy.

Powiadamianie:

Nie wysyłaj tego samego komentarza więcej niż RAZ!!
Kliknij na gadżecie "Wyślij" i spokojnie poczekaj! Jeśli wyślesz swój komentarz wielokrotnie, zostanie on od razu automatycznie skasowany.

Częściowe informacje na temat adresu z którego wysyłasz ten komentarz zostaną umieszczone na stronach serwisu wraz z Twoim komentarzem.

 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas