Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 To jest ju? koniec
  Nadesłane przez: Rafa? Sa?da, 2002-12-02, godz. 02:55:23
Bernd Meyer postanowi? zamkn?? stron? amithlon.net i og?osi?, ?e nie ma zamiaru ju? d?u?ej rozwija? Amithlona. Nie b?dzie te? Amithlona 2 (zwanego Berniethlonem).

O k?opotach Bernda Meyera informowali?my na pocz?tku kwietnia. Niestety nie uda?o si? znale?? rozwi?zania. Ostatnie miesi?ce by?y dla autora Amithlona bardzo trudne:

"Po?wi?ci?em Amithlonowi prawie dwa lata. Wiele z tego z du?? przyjemno?ci?. Jednak ostatnie dziewi?? miesi?cy by?y dla mnie straszliwym koszmarem. Ok?amywano mnie, k?amano na mój temat, gro?ono, znies?awiono mnie, pogwa?cono moj? w?asno?? intelektualn?..."

Uzasadniaj?c swoj? decyzj? o zamkni?ciu strony Bernie napisa?:

"Mine?o osiem miesi?cy od momentu kiedy zosta?a sprzedana ostatnia kopia programu, za któr? otrzyma?em wynagrodzenie. [...] Przegl?daj?c logi na serwerze widz?, ?e codziennie ponad 110MB danych zostaje pobranych z tej strony [...] Wyg??da na to, ?e co? oko?o 6 do 13 osób dziennie zaczyna?o u?ywa? Amithlona wystarczaj?co powa?nie, ?eby pobra? archiwum contrib. To jest oko?o 180 do 400 ludzi ka?dego miesi?ca. Niezale?nie czy ci ludzie maj? Amithlona z H&P, Kazaa czy eDonkey, z pewno?ci? to nie s? legalni u?ytkownicy. Nie maj? licencji na u?ywanie tego programu.

Najprawdopodobniej wszyscy legalni posiadacze Amithlona zainteresowani uaktualnieniami ju? pobrali st?d wszystkie dost?pne pliki. Dalsze utrzymywanie tej strony by?oby po prostu wspieraniem piratów. W pewnym sensie wspiera?bym te? firm? H&P kontunuuj?c? sprzeda? pakietu AmigaOS XL - nie mam zamiaru tego robi?.

Je?li jednak jeste? legalnym u?ytkownikiem i z jakiego? powodu potrzebujesz którego? z plików wcze?niej dost?pnych na stronie amithlon.net, skontaktuj si? ze mn?. Jest szansa, ?e co? da si? zrobi?."


Lista komentarzy  Wszystko bez wątków   Dodaj
 [17373] no coz.
  2002-12-02 o godz. 03:20:35 valwit odpowiada na njusa
  Wysłany z *.pppool.de via Mozilla/5.0 (MorphOS)
pare emularzy bedzie kwiczec ale ja raczej nie bede plakal.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17375] Nareszcie ;P
  2002-12-02 o godz. 07:09:13 rApciO odpowiada na njusa
  Wysłany z *.lubin.dialog.net.pl via AmigaVoyager/3.0.50 (AmigaOS/PPC)
A nie powinno by? raczej "Ufff... Wreszcie koniec"? ;) Amithlon Suxx
UAE RULEZ ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17405] Jakie Rules?
  2002-12-02 o godz. 13:24:52 Andrzej Drozd odpowiada na #17375
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Nigdy nie uzywalem Amithlona, lecz nic do niego nie mam. Oprocz emulacji starych Chipsetow Amigi posiada podobne mozliwosci co WinUAE.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17378] Obrazi? si? i zabra? zabawki
  2002-12-02 o godz. 08:27:24 meritum odpowiada na njusa
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
Zastanawiam si? jak? grup? spo?eczn? taka informacja raduje.
Gdybym by? idiot? to pewnie ucieszy?bym si? gdyby projekt o nazwie "Pegasos" umar?. Ale mo?e nie jestem bo fakt ten by mnie raczej lekko zmartwi? mimo, ?e nigdy go nie kupi? a na codzie? u?ywam Amithlona. Ró?norodno?? we wszech?wiecie jest dobra. Kto ma inne zdanie niech emigruje do Korei Pó?nocnej albo do Iraku.
Przykre, ?e g?ówny autor nazywa piratami ludzi, którzy w dobrej wierze nabyli Amithlona w H&P. Skoro jest przekonany o swej racji winien to udowodni? przed s?dem. Je?li tak si? nie sta?o to jego s?owa s? tylko pomówieniami.
Chyba go wkurzy?y dzia?ania Franka ale to jego problem.
W miejsce amithlon.net polecam amigabest.com.
Odpowiedz na ten komentarz
 [19631] Precz piratom
  2003-02-14 o godz. 13:41:36 koper_23 odpowiada na #17378
  Wysłany z *.kolobrzeg.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; IDG.pl)
Z amitlona jeszcze nie ko?ysta?em, ale my?l? ?e autor mia? du?o racji. Kto z nas chcia?by sp?dzi? dwa lata na pisaniu programu. A potem zosta? okradzionym. Tak, tak. To jest kradzie?, je?eli zamiast kupi? p?yty mo?na j? sobie sci?gn?? z netu. Zreszt? sam autor napisa?, ?e mo?na do niego napisa? a wtedy on "problem rozwi??e". Ta wi?c denerwuj? mnie komentarze typu "Pognniewa? sie i zabra? zabawki".
Odpowiedz na ten komentarz
 [17379] .
  2002-12-02 o godz. 09:31:51 Gary Bliter odpowiada na njusa
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Przecie? od samego pocz?tku by?o jasne jak b?dzie wygl?da?o "wspieranie" rynku amigi (chocby tylko tego softwareowego) przez amithlonOwce. Nie wierzy?o w to kilku idealistów, którzy na rozmaitych forach udowadniali jaka to szansa dla Amigi, wierz?c, ?e amithlonOwce ochoczo b?d? kupowa? legalny soft. A tu - prosz? - czarno na bia?ym mamy jak si? do tego pal?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17381] ...
  2002-12-02 o godz. 09:49:34 meritum odpowiada na #17379
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
U?ytkownicy Amithlona nie odbiegaj? chyba szczególnie od ?redniej. Nie kradn? wi?cej ni? posiadacze innych konfiguracji.
Mimo wszystko bardziej s? zainteresowani rozwijaniem dotychczasowego softu ni? podobnie bujaj?cy w ob?okach zwolennicy Pegasosa.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17392] .
  2002-12-02 o godz. 10:51:42 Gary Bliter odpowiada na #17381
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Mimo wszystko bardziej s? zainteresowani rozwijaniem dotychczasowego softu ni? podobnie bujaj?cy w ob?okach zwolennicy Pegasosa.


Bujaniem w ob?okach to ja bym raczej nazwa? nadzieje amithlonOwiec takie ta, ?e rozwój softu opartego na przestarza?ej i zapomnianej praktycznie technologii 68k (emulowanej w dodatku) jest mo?liwy i mo?e co? znaczy? na rynku.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17395] bujanie w ob?okach
  2002-12-02 o godz. 11:00:32 meritum odpowiada na #17392
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
Bujaniem w ob?okach to ja bym tak?e nazwa? nadzieje pegasosOwiec, ?e rozwój tego komputera mo?e co? znaczy? na rynku.
?e rozwój softu opartego na przestarza?ej i zapomnianej praktycznie technologii 68k (emulowanej w dodatku) jest mo?liwy

Jest mo?liwy. Np. AmithlonTV. Oczywi?cie nie na tak? skal? jak ?ywio?owo powstaj?cy soft na Morphosa.
mo?e co? znaczy? na rynku

Z pewno?ci? nie tyle ile francuski TYGRYS.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17402] .
  2002-12-02 o godz. 12:23:05 Gary Bliter odpowiada na #17395
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Wygl?da na to, ?e Amithlon w?a?nie zdycha? zacz?? a Pegasos póki co - nie. Jak na razie 1:0 dla TYGRYSA z Francji.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17407] .
  2002-12-02 o godz. 13:55:25 Miramar odpowiada na #17402
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
LOL ;) Tygrys z Francji na pewnym pokazie nie wytrzymywal ataku luda i pokazywal brzusio co 10 minut. Poza tym, ten Tygrys nie ma napisanego w 100% systemu operayjnego, co za tym idzie, narazie jest to raczej Tygrysek. Poza tym, nie bardzo rozumiem, co ma upadek amithlon.net do upadku Amithlona? Wyjasnij mi to ?ymianinie :->
Odpowiedz na ten komentarz
 [17415] brzusio
  2002-12-02 o godz. 16:11:45 stefkos odpowiada na #17407
  Wysłany z 212.244.128.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
LOL ;) Tygrys z Francji na pewnym pokazie nie wytrzymywal ataku luda i pokazywal brzusio co 10 minut.

w wersji beta systemu , jestem ciekaw jak dzia?a? amiklop w wersji 0.1b.

Poza tym, ten Tygrys nie ma napisanego w 100% systemu operayjnego, co za tym idzie, narazie jest to raczej Tygrysek.

No tak ale na to soft wychodzi a jedyne programy/gry jakie widzia?em na amithlona to konwersj? SDL'owych ?miesznych gier , które za dobrze nie wygl?daj? , a na amiklopa s? dlatego i? na zwyk?ej ami68k nawet z 060 nie ma co marzy? o ?adnej p?ynnej grze.

Poza tym, nie bardzo rozumiem, co ma upadek amithlon.net do upadku Amithlona? Wyjasnij mi to ?ymianinie :->

Bo autor napisa? ,?e nie b?dzie dalej rozwija? Berni i Amiklona (znaczy sie jeszcze ma to chyba rozpatrze?)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17417] Windows tez beta !
  2002-12-02 o godz. 18:22:14 Albert Jasinski odpowiada na #17415
  Wysłany z *.sucha-beskidzka.sdi.tpnet.pl via IBrowse/2.2 (Windows V45)
Windows 98 w wersji beta jak sie powiesi? to by?a wielka afera , ca?y ?wiat (nie tylko amigowy) rycza? ze ?miechu i wszyscy w 5 minut os?dzili Windowsa98 jako niestabilny , zwiesliwy i godny Microsoftu.
Po 4rech latach kiedy na wszystkich targach jak leci Morphos na Pegasosie wiesza si? ?rednio raz na 2 minuty ... wszyscy uwa?aj? ?e tak ma by? bo to wersja BETA ... moim zdaniem pokazuje to tylko ob?ud? ?rodowiska amigowego.
Moim zdaniem Amithlon by? dobr? alternatyw? i wyj?ciem awaryjnym w przypadku niewypa?u amig PPC. Przezywanie Amithlona Amiklopem, sianie nienawi?ci to tylko oznaka strachu przed tym ?e nadzieje pok?adane w AmigaONE albo Pegasosie mog? si? niespe?ni?.
Gdyby Amithlon nie by? realnym zagro?eniem dla amigowiec to nie by? by takim wrogiem. Wystarczy spoj?e? ?e gorszy od Amithlona - UAE (typowy emulator g?ównie do gier) nie jest tak nienawidzony jak Amithlon który na dobr? spraw? robi z PCta szybk? klasyczn? amig?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17418] MorphOS to nie to
  2002-12-02 o godz. 18:51:26 Baron Althaar odpowiada na #17417
  Wysłany z *.swietochlowice.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Porównujesz MOS do Windy? To mo?e poczekaj do czasu prezentacji AOS4 - to przecie? b?dzie "oficjalny" i (mam nadziej?) najpopularniejszy system dla AmigiPPC. Ja MorphOS-a traktuj? raczej jak ciekawostk?... :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17472] oczekiwanie
  2002-12-03 o godz. 22:09:54 JaCoP odpowiada na #17418
  Wysłany z 213.77.40.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Czekamy z niecierpliwo?ci? na "czwórk?", ale oby nie okaz?o si?, ?e tak d?ugie oczekiwanie zako?czy si? fiaskiem... (nie ?ycze nam wszystkim, ale przypadki znane z historii nie napawaj? optymizmem).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17420] o tym ja to sie wiesza
  2002-12-02 o godz. 21:02:53 porneL odpowiada na #17417
  Wysłany z *.visp.energis.pl via Opera/6.05 (Windows XP; U) [en]
windows 98 sie wieszal po kilkunastu latach pisania go i byla to ktoras z kolei finalna wersja!

dano amigowcom pomacac wczesna wersje mosa, zeby mogli zobaczyc ze to wogole istnieje (...w przeciwnienstwie do innego mitologicznego ppc-systemu...)

wszyscy uwa?aj? ?e tak ma by? bo to wersja BETA

przeciez beta od finalnej nie rozni sie wylacznie literka 'b' w wersji. wersje niedokonczona (a zatem z bugami) wlasnie sie nazywa beta. to zadna obluda, to jest nazywanie rzeczy po imieniu.
system nazwany "super duper bajer final second edition proffesional prosto od krowy" nie ma prawa sie powiesic, "beta" ma prawo.
jak wyjdzie mos finalny i sie powiesi to wtedy bedziemy wieszac psy na nim.

jesli juz mam filozofowac to dlaczego widzisz wroga w pegasosie, ktory jest "niewypalem ppc"? ;Ppo raz setny powtorze dlaczego amithlon nie byl sensowna alternatywa - bo nie byl platforma systemowa-sprzetowa.
powazny producent softu padl by ze smiechu jakby sie prosilo go o pisanie softwareu pod emulator niezyjacego juz procesora (a teraz i niezyjacego emulatora :P)
przekonywany do pegasosa (ktory jest komputerem, nie programem) moglby najwyzej sie usmiechnac :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17423] .
  2002-12-02 o godz. 21:59:53 Miramar odpowiada na #17420
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Ciekawe, kto uczy treserow Tygrysa (rotfl) z Francji reklamy i marketingu. Myslalem, ze Mos i Pegaz jest alternatywa na ktora czekam wiele miesiecy. Jako, ze nie jestem programista a userem, tak nie dostrzegam potencjalu tego stworzenia, ktory pewnie gdzies tam drzemie... Obecnie faktycznie mozna potraktowac Mosa jako ciekawostke. Jest, a jakoby go nie bylo.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17426] A dla mnie to system
  2002-12-03 o godz. 08:26:38 Andrzej Drozd odpowiada na #17423
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Dla mnie to system. Prawie taki sam jak Workbench. Uzywam starej nie JITowwj wersji 2 godz. I jest on w pelni kompatybilny z WB. To nie ciekawostka. To FAKTYCZNY system.
Oby AOS taki byl. Jezeli jestes zdziwiony i pytasz czy kupilem Pegaza? Nie. Uzywam go na AmidzePPC Classic na procesorze 603p.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17428] .
  2002-12-03 o godz. 10:36:49 Miramar odpowiada na #17426
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Beta sprzet ~dwoch lat rekompensuje Twoje wymagania?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17430] hmmmm....
  2002-12-03 o godz. 10:52:27 Tomasz Kaczanowski (Kaczsus) odpowiada na #17428
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2) Gecko/20021126
Jedni wola bete sprzed 2 lat inni system sprzed 8....
Odpowiedz na ten komentarz
 [17434] .
  2002-12-03 o godz. 11:47:03 Miramar odpowiada na #17430
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Wytlumacz mi te ironiczna (chyba) dygresje, bo nie lapie...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17442] ?
  2002-12-03 o godz. 14:33:08 adam odpowiada na #17430
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
A teraz napisz jeszcze co oprócz korzystania czasem z ppc potrafi ta beta w porównaniu z Amiga OS.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17451] ppc^2
  2002-12-03 o godz. 15:54:30 porneL odpowiada na #17442
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
potrafi jeszcze korzystac z ppc i na dodatek korzysta z ppc.
i to nie czasem a WYLACZNIE z ppc. na classic to bardzo duzo daje - ppc ma szybszy dostep do pamieci i sam ja szybciej przerzuca, wiec troche lepiej jest w waskim gardle amigi classic.
pewnie aos na jit-mos i 604 chodzilby porownywalnie jak na ColdFire (swego nie znacie a cudze chwalicie;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17461] mam jeszcze grzyba ktorego szczerze nie lubie...
  2002-12-03 o godz. 19:43:33 Andrzej Drozd odpowiada na #17428
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
...I dlatego tak czesto uzywam WinUAE
Odpowiedz na ten komentarz
 [17463] .
  2002-12-03 o godz. 20:04:06 Miramar odpowiada na #17461
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
I dlatego tak czesto uzywam WinUAE

nie potrafisz na UAE uruchomic IBrowse'a? (via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl])
Odpowiedz na ten komentarz
 [17556] PONIEWAZ...
  2002-12-04 o godz. 15:18:22 Andrzej Drozd odpowiada na #17463
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
Poniewaz uzywam Amigi, a do grzyba co jakis czas podchodze na internet.
Wiec nie ma sensu odpalac emulatora. Specjalnie dla ciebie zrobilem to teraz.
Patrz i podziwiaj. Za chwile bede uzywal tylko IB poniewaz podlaczam
neta do Ami. Chyba ze czasami wejde do LinuxaPPC lub ShapeShiftera,
i z tamtad odpale przegladarke.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17558] A ty?
  2002-12-04 o godz. 15:31:29 Andrzej Drozd odpowiada na #17463
  Wysłany z 192.168.3.* via IBrowse/2.2 (AmigaOS 3.1)
A ty dlaczego nie uzywasz Amigowej przegladarki jezeli masz Amithlona?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17594] .
  2002-12-05 o godz. 10:20:52 Miramar odpowiada na #17558
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
RTL 8139 - skombinuj mi sterownik to sie zdziwisz...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17596] Jest wyj?cie
  2002-12-05 o godz. 10:28:54 Jacek Rzeuski odpowiada na #17594
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
U?ywaj WinUAE. Ma sterowniki do wszystkiego co tylko Windows sam potrafi obs?u?y? a pr?dko?? niewiele mniejsza.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17421] .
  2002-12-02 o godz. 21:54:09 Miramar odpowiada na #17415
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
w wersji beta systemu , jestem ciekaw jak dzia?a? amiklop w wersji 0.1b.


Wiec uwazasz, ze Morphos jest w wersji 0.1b? :) Gratuluje argumentu.

No tak ale na to soft wychodzi a jedyne programy/gry jakie widzia?em na amithlona to konwersj? SDL'owych ?miesznych gier


Malo widziales:

przyklad 1

przyklad 2

... o AHI na x86 juz nie wspomne. Powiedz mi, co komercyjnego pojawilo sie na "prawdziwa" Amige w przeciagu roku?

Bo autor napisa? ,?e nie b?dzie dalej rozwija? Berni i Amiklona (znaczy sie jeszcze ma to chyba rozpatrze?)


Ahaaa... no to masz racje, straszne :-> Poza tym, zastanawia mnie, co za madry czlowiek pokazywal by swoje dzielo, na ktore czeka masa osob, w wersji 0.1b... lecz to tylko mala dygresja.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17438] przyklady
  2002-12-03 o godz. 12:46:33 MDW odpowiada na #17421
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
Co do przykladu 1 to nie kumam o co chodzi. Znowu idiotyczne porownanie strarenkiej Amigi z karta PPC, SIMMami, systemem pod 68k i cala ta smieszna architektura do Amithlona ilestam MHz? Bosz... Jak bedzie w zestawieniu predkosc programu pod MOS na Pegasosoie G3/600 (albo pod OS4 na A1) to pogadamy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17441] .
  2002-12-03 o godz. 14:22:16 Miramar odpowiada na #17438
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Pomylily mi sie linki. W bookmarku mam zapisany ten adres, ale generalnie jakbys pomyslal, to bys sie kapnal, ze chodzilo mi o nowa wersje fxPainta. Prosze, oto specjalny link dla Ciebie z pozdrowieniami. Nie dziekuj... ;P
Odpowiedz na ten komentarz
 [17454] fxpaint
  2002-12-03 o godz. 16:20:26 porneL odpowiada na #17441
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
cytat ze strony tego "sztandarowego dla amithlona" programu:
PPC-board with WarpUP, PowerUP or MorphOS
Extensions in MorphOS
wiec zamiast skrawkow kodu x86 na pegazie/amidzeppc jest 100% natywnego kodu, do tego uzyte sa rozszerzenia z morphosa, ktorych na amithlonie nie ma i nigdy nie bedzie (chyba ze sie dorobi emulacji ppc ;P)
wiec fxpaint raczej nie jest argumentem na korzysc amithlona.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17459] nie wycinaj
  2002-12-03 o godz. 17:27:08 meritum odpowiada na #17454
  Wysłany z *.margonin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705)
Pe?ny cytat z wymienionej strony:

fxPAINT 2.0 already runs natively under MorphOS on Pegasos, under 68K AmigaOS, x86-native on Amithlon and will also run PPC-native on upcoming AmigaOS 4.0 systems.

Wiesz co? Wycinanie z kontekstu wygodnych kawa?ków jest troch? nieuczciwe...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17467] hihihi
  2002-12-03 o godz. 20:17:35 porneL odpowiada na #17459
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
ummm.. a co to zmienia? to ze jest suppah-amithlonowy juz bylo podane wczesniej.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17465] .
  2002-12-03 o godz. 20:14:40 Miramar odpowiada na #17454
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
"sztandarowego dla amithlona"

Rozumiesz co piszesz? Ten program jest dla wszystkich Amig i jest jednym z NIELICZNYCH, ktore powstaly od dwoch lat. Pomysl zanim wyskoczysz z podobnym tekstem.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17518] "ciapki"
  2002-12-04 o godz. 10:40:53 porneL odpowiada na #17465
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
dlatego wzialem to w cudzyslow - ot tak zeby bylo ironicznie.
nastepnym razem dam
Odpowiedz na ten komentarz
 [17511] .
  2002-12-04 o godz. 09:36:59 adam odpowiada na #17454
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
To mo?e zrób test. Jak nowy FXPaint dzia?a na Pegasosie.
I porównamy wyniki z wesj? dla Amithlona.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17455] .
  2002-12-03 o godz. 16:23:38 Gary Bliter odpowiada na #17407
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Tygrys z Francji na pewnym pokazie nie wytrzymywal ataku luda i pokazywal brzusio co 10 minut.


Nast?pny który nie rozumie co to takiego wersja beta...

Poza tym, nie bardzo rozumiem, co ma upadek amithlon.net do upadku Amithlona? Wyjasnij mi to ?ymianinie


Przecie Bernie napisa?, ?e wraz z zamkni?ciem strony ko?czy swoj? przygod? z tym programem. To zmniejsza szanse na jego rozwój, co z kolei mo?e uczyni? platform? pt. Amithlon kolejnym nierozwojowym epizodem miast interesuj?cej alternatywy dla pot. programistów i userów.

A co si? ?ymian tyczy - czy? nie mawiali oni: "miesi?czkuje wo?na, b?dzie zima mro?na"? No i prosz?, spójrz za okno.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17462] .
  2002-12-03 o godz. 20:01:09 Miramar odpowiada na #17455
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Nast?pny który nie rozumie co to takiego wersja beta...


Dokladnie To chcialem Ci przekazac moja wypowiedzia... jak widac nie zrozumiales (czemu mnie to nie dziwi?).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17468] .
  2002-12-03 o godz. 20:19:28 Miramar odpowiada na #17455
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
"miesi?czkuje wo?na, b?dzie zima mro?na". No i prosz?, spójrz za okno.

Mnie latwo jest spojrzec za okno... zastanawia mnie tylko fakt, gdzies Ty musial spogladac, co by przyslowie ?ymian nie poszlo w las.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17492] Narodowosci ...
  2002-12-04 o godz. 04:10:53 Misior odpowiada na #17407
  Wysłany z *.toya.net.pl via Amiga-AWeb/3.4.167SE
Ja Ci to wyjasnie ptasi mozdzku ;) (bez urazy), czlowieczek, ktory
prowadzil ta strone byl autorem Amithlona i potencjalnym tworca Amithlona 2.
Nie doczytales erudyto?

BTW, Tygryski lubia brykac, to raz a tak w ogole to po co
oni chca tego Pegasosa sprzedawac skoro ty i tak go nie
kupisz ...?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17526] .
  2002-12-04 o godz. 11:12:13 Miramar odpowiada na #17492
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
autorem Amithlona

Wspolautorem.
Nie doczytales erudyto?

LOL
w ogole to po co
oni chca tego Pegasosa sprzedawac

No wlasnie tez sie zastanawiam... :/
Odpowiedz na ten komentarz
 [17532] .
  2002-12-04 o godz. 12:34:44 Gary Bliter odpowiada na #17526
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
w ogole to po co
oni chca tego Pegasosa sprzedawac


No wlasnie tez sie zastanawiam... :/


S?usznie. Ja te? zachodz? w g?ow? po co sprzedawane s? kabiny prysznicowe skoro ja wol? wann?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17561] ciagnac dalej...
  2002-12-04 o godz. 18:25:31 Miramar odpowiada na #17532
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
i na pewno nie powolisz (slowotworstwo? ;) kabin prysznicowych, jezeli bedziesz ogladal tylko te niedokonczone.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17380] zamiast amithlon.net
  2002-12-02 o godz. 09:43:15 meritum odpowiada na njusa
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
Prawdopodobnie wsparcie dla posiadaczy Amithlona przejmie powsta?a przed kilku dniami strona drugiego twórcy Amithlona - Haralda Franka: http://www.vmc.de/amithlon/
Odpowiedz na ten komentarz
 [17387] A nawet je?li to co?
  2002-12-02 o godz. 10:28:35 Jacek Rzeuski odpowiada na #17380
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Powiedzmy sobie jasno: Frank sam nie jest w stanie zrobi? du?o wi?cej ni? odpowiadanie na telefony i emaile posiadaczy Amithlona. To Mayer zapewnia? rozwój Amithlona swoj? wiedz? i umiej?tno?ciami. Wk?ad Franka by? niewielki i raczej opiera? si? na uzupe?nianiu brakuj?cych drobiazgów. Tyle te? b?dzie w stanie robi? dalej, ale czy to zaspokoi oczekiwania u?ytkowników Amithlona? Bardzo watpi?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17391] pewnie...
  2002-12-02 o godz. 10:45:42 meritum odpowiada na #17387
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
...nigdy nie s?ysza?e?, ?e nie ma ludzi niezast?pionych a w przyrodzie nie istnieje pró?nia idealna.
Wolne ?ród?a mo?e skompilowa? kto? inny dodaj?c obs?ug? nowych kart graficznych, a reszta to kwestia sterowników AmigaOS. Do tego te? nie by? niezb?dny.
Pan Meyer odwali? kawa? dobrej roboty, cho? Ty uwa?asz, ?e to WinUAE jest lepsze. Ale zrobi? g?upstwo gdy zak?ada? amithlon.net i spodziewa? si?, ?e tego produktu nie b?d? piraci?.
Ostatecznie gdy rozwijanie produktu komercyjnego przestanie si? H&P op?aca? to pewnie uwolni? ca?o?? kodu a Meyer niech si? ciska. A co do jego pomówie? to niech wyst?pi do s?du...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17403] Licencja
  2002-12-02 o godz. 12:28:48 Hrw odpowiada na #17391
  Wysłany z *.zgora.com.pl via Mozilla/5.0 Galeon/1.2.6 (X11; Linux i686; U;) Gecko/20020913 Debian/1.2.6-2
Ostatecznie gdy rozwijanie produktu komercyjnego przestanie si? H&P op?aca? to pewnie uwolni? ca?o?? kodu

Hack&Patch nie ma praw do kodu Amithlona - projekt nadal jest w?asno?ci? Meyera. Jedyne ?ród?a jakie s? dost?pne to te które musz? by? dost?pne czyli popatchowany kernel Linuksowy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17383] Kolejny raz...
  2002-12-02 o godz. 10:24:10 Jacek Rzeuski odpowiada na njusa
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
...musz? powiedzie?: "A nie mówi?em?". Tylko, ?e tym razem si? pomyli?em w dacie. S?dzi?em, ?e jeszcze z rok, dwa Bernie poci?gnie ten projekt.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17393] I co z tego?
  2002-12-02 o godz. 10:51:52 meritum odpowiada na #17383
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
Wi?kszo?? kart graficznych (tak?e nowopowstaj?cych)obs?u?ysz w trybie vesa a reszta to i tak sprawa sterowników AmigaOS a nie Amithlona (to nie UAE!!!).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17399] Dyskusja robi si? bezcelowa
  2002-12-02 o godz. 12:00:42 Jacek Rzeuski odpowiada na #17393
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Dla Ciebie naprawd? rozwój Amithlona wyznacza jedynie ilo?? dost?pnych sterowników kart graficznych? Je?li tak, to... patrz temat. Podziel si? te? tym pogl?dem z Meyerem a z pewno?ci? go dobijesz psychicznie :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17408] .
  2002-12-02 o godz. 13:57:37 Miramar odpowiada na #17393
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Daj spokoj i nie wdawaj sie w dyskusje. Zobaczymy jak sie sprawy same porozwiazuja. Jak na razie, wszystko co "nowe" na Amidze, dziala na Amithlonie. Oby tak samo bylo w przypadku Pegazosa - mowie o wersji finalnej, z napisanym porzadnie systemem.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17429] Nie wszystko
  2002-12-03 o godz. 10:47:52 Andrzej Drozd odpowiada na #17408
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Brak emulacji procesorow PPC
Odpowiedz na ten komentarz
 [17435] .
  2002-12-03 o godz. 11:50:44 Miramar odpowiada na #17429
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Powiedz mi, jakiego to programu, ktory ukazal sie tylko w wersji PPC, brakowalo by Ci najbardziej?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17436] PPC
  2002-12-03 o godz. 12:14:55 stefkos odpowiada na #17435
  Wysłany z 212.244.128.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
No to lecimy:
Heretic II
Shogo
Wildfire 7
LwShow
ShowPPC (no jest niby wersja 68k ale o ile pami?tam jest starsza ni? ta pod pepece)
no jak bym by? w chacie wypisa?bym wi?cej.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17439] ...
  2002-12-03 o godz. 12:49:24 MDW odpowiada na #17436
  Wysłany z *.legnica.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
SoftCinema
pare dem i inter pod ppc i 3Dacc...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17443] .
  2002-12-03 o godz. 14:35:16 Miramar odpowiada na #17436
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
LW Show jest w wersji na 060. Wildfire rowniez. ShowPicem mnie rozwaliles, zas co do gier, nie mam niestety ani jednej, tak tez nie moge sie wypowiadac. Generalnie widzialem na jednym pokazie Amigowym w dzialaniu obie gierki. W Shogo dalo sie grac, ale Heretic 2... moze wyszly jakies patche albo cos, lecz to co ja widzialem, bylo po prostu smieszne. Lecz mowie, w temacie gier, nie jestem ekspertem. A co do komentarza nizej napisanego przez MDW. Fakt, nie widzialem ani jednego DEMA, ktore chodzi pod Amithlonem - wiec przyznaje racje. Lecz co do akceleracji 3D - tu wychodzi znajomosc tematu przez Pana MDW.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17447] ppc
  2002-12-03 o godz. 15:43:46 porneL odpowiada na #17443
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via Opera/6.05 (Windows XP; U) [en]
jest 3d.
ale co z tego?
chodzi heretic2? wipeout? dema?
nic tylko reset i bawic sie pod winda ;P
Odpowiedz na ten komentarz
 [17453] .
  2002-12-03 o godz. 16:12:45 Miramar odpowiada na #17447
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
chodzi heretic2? wipeout? dema?

Z powodu zle obslugiwanego 3D? NIE! Tylko z braku wersji programu na stara motorole. Poza tym, na Amige jest tyle nowych gier pod PPC... LOL. Inna rzecz, ze Quake mi chodzi :>. A co do resetu i zabawy pod Winda... do zabawy mam PS2. A jezeli mowa o demach - to jest prawdziwy wyznacznik ilosci softu na Amidze, co? Bez dem, nie ma komputera...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17457] padly slowa kluczowe
  2002-12-03 o godz. 16:42:29 porneL odpowiada na #17453
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
Tylko z braku wersji programu na stara motorole

stara motorole.
wlasnie o to mi chodzi. ten procesor zakonczyl juz swoj zywot.
na amige generalnie malo softu wychodzi, a jesli juz cos duzego wychodzi to raczej pod ppc. teraz kiedy pod mosem (i ew. aos4) juz nie sni sie programistom koszmar pt. "context-switch" soft bedzie tylko ppc.

amithlon jest szybko chodzaca amiga zatrzymana w czasie. os3, 68k. To juz bylo, minelo. teraz mamy szybkie "amigi"/amigi z ppc i nowym os.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17485] hmmm
  2002-12-04 o godz. 01:27:34 dr Jolanta Nadrozd odpowiada na #17457
  Wysłany z *.punkt.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
A jak z PPC ?
Sa jakies nowe wersje tego procesora wogle ?
Jezeli tak to kiedy powstala najnowsza wersja.;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17490] ano
  2002-12-04 o godz. 01:36:45 porneL odpowiada na #17485
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
G4/G5, niedawno
Odpowiedz na ten komentarz
 [17550] a konkretniej
  2002-12-04 o godz. 14:19:49 dr Jolanta Nadrozd odpowiada na #17490
  Wysłany z *.punkt.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
O g4 i g5 wiem troszeczke, ale zamalo by sie do tego ustosunkowac optymistycznie. ALe moze wiesz cos wiecej jakies linki ze specyfikacja czy cus.

INteresuje mnie nastepujace kwestie.
MHZ,Mips, mflops, Pamieci obslugiwane, fsb ?
no i kiedy to powsatwlo czy sa wogle plany na przyszlosc na rozwoj tej platformy ?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17552] Pora?aj?ce braki w wiedzy
  2002-12-04 o godz. 14:29:46 Jacek Rzeuski odpowiada na #17550
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Proponuj? strony producentów: Motoroli oraz IBM.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17564] wow
  2002-12-04 o godz. 20:00:11 dr Jolanta Nadrozd odpowiada na #17552
  Wysłany z *.punkt.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Najfajniejszy jest chyba power pc 970 :D
1,8 mgz bioroc pod uwage ze jest 64 bitowy to chyba tak jak 3.6 ghz !!!. i mieli to juz na wakacjach :))
Dodatkowo sa pozystosowane do systemow wieloprocesorowych i malo prondu zabieraja :D

JAkby tak poloczyc to z nowym gforcefx i do laptapika, to by byla maszynka ...ahh:)

Ciekawe czy wspolpracuje tylko z dimami 133, bo niemoge znalezc w dokumentacji ? Pewnie z taka iloscia cashu jaka maja powerpc,i odpowiednim zarzadzaniem pamiecia to i tak fajnie dziale... tak mi sie przynajmiej teoretycznie wydaje.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17566] hmm
  2002-12-04 o godz. 20:22:03 dr Jolanta Nadrozd odpowiada na #17564
  Wysłany z *.punkt.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
z tym laptopem to juz chyba nie chce:( Zly pomysl. gforce FX ma chlodzenie wodne. Poco mi bulgoczacy laptlaptop.. mam akwarium !!!Miala bym wrazenie ze gotuje zupe, anie ze pracuje na komputerze.
narazie slaba bylby ze mnie konstruktorka :(
Mam nadzieje ze ludzie od amiga 1 i pegasosa znajda jakas niebulgpczaco karte pod AGP8 i zrobia mi fajny komputerek.
NA obudowie chcem miec ladna czerwona pileczka i niebieskiego motylka, sa takie milusie =}.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17581] chlodzenie
  2002-12-04 o godz. 22:40:23 porneL odpowiada na #17566
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
warte wspomnienia jest ze pegasos NIE MA CHLODZENIA.
nie potrzeba mu takowego (na wlasne oczy widzialem dzialajace gole procki 600mhz:) - dzieki temu jest cichutki.
z dobrym dyskiem i zasilaczem moze byc bezglosny.

wszelkie g?iforsy i inne wynalazki na wode odradzam :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17590] etam :D
  2002-12-05 o godz. 00:33:40 dr Jolanta Nadrozd odpowiada na #17581
  Wysłany z *.punkt.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
najlepiej to chlodzic sie piwem :D
Ja lubie Redsa, bo mam slaba glowe :}
Odpowiedz na ten komentarz
 [17593] Tak, jest dobre
  2002-12-05 o godz. 10:15:21 Andrzej Drozd odpowiada na #17590
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Tak, piwo jest najlepsze na wszystko (w rozsadnych ilosciach oczywiscie).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17598] Piwo moze tak
  2002-12-05 o godz. 10:37:41 Tomasz Kaczanowski (Kaczsus) odpowiada na #17593
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2) Gecko/20021126
Ale reds to nie piwo, to napoj dla pan :))
Odpowiedz na ten komentarz
 [17603] tja...alkoholicy !!!!
  2002-12-05 o godz. 11:24:59 dr Jolanta Nadrozd odpowiada na #17598
  Wysłany z *.punkt.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
soczki tymbark i kubusie tez sa samaczne....pycha :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17605] Mniam
  2002-12-05 o godz. 11:41:23 Andrzej Drozd odpowiada na #17603
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
...i zdrowe "rozkosz podniebienia, wiosennego wiatru zapach"...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17607] heh
  2002-12-05 o godz. 11:50:23 Tomasz Kaczanowski (Kaczsus) odpowiada na #17603
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2) Gecko/20021126
Chodzilo o smak a nie o moc....
Odpowiedz na ten komentarz
 [17553] troche ogolnie...
  2002-12-04 o godz. 14:39:20 Andrzej Drozd odpowiada na #17550
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Aktualnie w Amidze Pegasos i AmigaONE sa montowane procesory G3 (zdaje sie ze 600 Mhz) - jest to wersja lowend, i G4 800 Mhz z mozliwoscia wymiany na szybszy. Pamieci uzywane w tych plytach to Dimm z mozliwoscia rozszerzenia do 2 Gb. Nie pamietam dokladnie testow ale predkosciowo G4 800 Mhz osculuje w granicach PentiumIII 1,5 Ghz. Jesli chodzi o systemy to sa dwa (bedzie je mozna uruchomic na obu komputerach) MorphOS - wersja beta juz wyszla, oraz AmigaOS (jeszcze nie ukazala sie). Systemy te sa w pelni kompatybilne z dotychczasowym oprogramowaniem dzieki emulacji JIT 68k. Mozna takze uzywac LinuxaPPC.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17565] to super!!!
  2002-12-04 o godz. 20:00:51 meritum odpowiada na #17553
  Wysłany z *.margonin.sdi.tpnet.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.0.3705)
Systemy te sa w pelni kompatybilne z dotychczasowym oprogramowaniem dzieki emulacji JIT 68k.

To mi?e, ?e s? tak samo kompatybilne jak Windows, Linux x86!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17570] Co ty wiesz o Amidze...
  2002-12-04 o godz. 20:51:07 Andrzej Drozd odpowiada na #17565
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Przeciez uzywam MorphOSa i mowie ci ze jest kompatybilny z 68k (uruchomisz wszystko to co na Amithlonie i WinUAE).
A LinuxPPC jest systemem dodatkowym.

Ludzie!!! Zainteresujcie sie troche Amiga - jest tyle stron.
Dlaczego Amithlonowcy nie posiadajacy wogole AmigPPC gadaja takie glupoty...Co ma x86 do AmigiONE i Pegaza?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17584] co ma
  2002-12-04 o godz. 22:43:43 porneL odpowiada na #17570
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
Co ma x86 do AmigiONE i Pegaza?

NIC.
i tak ma pozostac! :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17632] powtórz? jeszcze raz, ?e
  2002-12-06 o godz. 12:27:00 meritum odpowiada na #17570
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
Morphos jest kompatybilny z 68k dzi?ki emulacji.
Windows jest kompatybilny z 68k dzi?ki emulacji.
Linux jest kompatybilny z 68k dzi?ki emulacji.
QNX jest kompatybilny z 68k dzi?ki emulacji.
MacOS jest kompatybilny z 68k dzi?ki emulacji.
Ka?dy system przeznaczony dla innego procesora ni? 68k i jest z nim kompatybilny to jest kompatybilny dzi?ki emulacji.
Dlaczego Amithlonowcy nie posiadajacy wogole AmigPPC gadaja takie glupoty...

Jedno czego si? tu nauczy?em to to, ?e emulacja 68k na PPC jest cool, za to na pozosta?ych procesorach to g?upota.
Bardzo serdecznie pozdrawiam!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17634] Masz troche racji...ale
  2002-12-06 o godz. 13:22:24 Andrzej Drozd odpowiada na #17632
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
...ale MorphOS i AOS to systemy przyszlosciowe (dla Amigi) dzialajace na procesorach PPC. A emulacja jest tylko po to aby uruchomic dodtychczasowe oprogramowanie pod 68k, ktore bedzie stopniowo zanikac i w pewnym momencie oprogramowanie bedzie powstawac juz tylko na procesory PPC. W aktalnej chwili ani Amithlon ani WinUAE nie potrafia emulowac procesora PPC w zwiazku z czym staja narazie w martwym miejscu.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17640] przegiecie
  2002-12-06 o godz. 14:58:49 porneL odpowiada na #17632
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
zacznijmy od tego ze windows raczej nie jest kompatybilny z 68k. Jesli chodzi ci o WinUAE to to jest poprostu emulator amigi z 68k i windows nie ma tu nic do rzeczy.
Mam natywna wersje linuxa dla 68k :P
Macos i Morphos sa "kompatybilne z 68k", a tylko drugi z nich z AmigaOS.
Emulacja na amithlonie jest fe bo jest czyms GLOWNYM i JEDYNYM co ten emulator ma do zaoferowania.
Natomiast na morphos to jest POBOCZNA i TYMCZASOWA sprawa. Mozna pod morphosem bez emulatora nadal dzialac. Wylacz emulacje pod amithlonem... ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17583] czep sie tramwaja
  2002-12-04 o godz. 22:42:52 porneL odpowiada na #17565
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
dobrze wiesz o co chodzi.
Mos ma kompatybilne API z AmigaOS 3, a dzieki emulacji jest kompatybilny takze "binarnie".
W tym wzgledzie jest "amithlonem" dla komputerow opartych na ppc.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17452] 3d
  2002-12-03 o godz. 16:07:55 stefkos odpowiada na #17443
  Wysłany z 212.244.128.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
Nie wiem czy wiesz ale wiekszosc programistow piszacych cos pod 3d pisze to pod ppc wi?c nie uruchomisz se ich gierek , programów , dem. Czyli wró?? ci niez?? przysz?o??.
P.S. Niektórzy nawet b?d? co? portowali z gier 3d ... niestety wersji amiklona nie przewiduj?.
P.S.2.Jak dojad? do chaty po szkole postaram sie spisa? to czego nie widzia?em na amiklonie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17464] .
  2002-12-03 o godz. 20:11:22 Miramar odpowiada na #17452
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
ale wiekszosc programistow piszacych cos pod 3d pisze to pod ppc

Nie wiem. Dawno nie widzialem czegos 3D dla Amigi...
wi?c nie uruchomisz se ich gierek , programów , dem.

Powiem se trudno. Dawno nie widzialem tych gierek i programow. A na demach ciezko sie pracuje.
Niektórzy nawet b?d? co? portowali z gier 3d

Pozdrawiam tych niektorych. Co teraz przeportuja? Blooda 1? Duke Nukema? Czy inne nowosci?
wersji amiklona nie przewiduj?.

Pewnie nie potrafia pod niego pisac - do pewnego momentu wielu madrych programistow twierdzilo, ze jest to tak niewyobrazalnie trudne, ze nie ma sensu podejmowac sie tego zadania. Jak widac po linkach wyzej, ktos umie i daje rade.
Jak dojad? do chaty po szkole postaram sie spisa? to czego nie widzia?em na amiklonie

Tylko uwazaj na siebie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17473] znawca tematu, jego sluchacze i ja gdzies z boku
  2002-12-03 o godz. 23:08:59 Coach/RR odpowiada na #17464
  Wysłany z 10.4.1.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; SEARCHALOT)
jezeli mowa o demach - to jest prawdziwy wyznacznik ilosci softu na Amidze, co? Bez dem, nie ma komputera...


Jak widac dla niektorych tak jest rzeczywiscie. Dla mnie na przyklad to programy demonstracyjne (tak scenowe jak i komercyjne) sa wyznacznikiem jakosci sprzetu. Z drugiej strony sa tez wskaznikiem umiejetnosci kiedys kodera teraz programisty.

Nie wiem. Dawno nie widzialem czegos 3D dla Amigi...


a) nie masz amigi tylko emulator i nie mozesz sobie sprawdzic

b) nie masz znajomych ktorzy mogli by ci to pokazac

c) nie byles ostatnio na zadnym partywww.madwizards.org - i masz 3d i nie tylko na amige - zapraszam bo wartoA na demach ciezko sie pracuje.


twa ironia powala nawet mnie...Pewnie nie potrafia pod niego pisac - do pewnego momentu wielu madrych programistow twierdzilo, ze jest to tak niewyobrazalnie trudne


skoro tak mowisz :)


Ps. Nie mam nic do twojego emulatora ale zaczyna mnie wqrwiac to przywalanie sie do Amigi!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17475] .
  2002-12-03 o godz. 23:34:10 Miramar odpowiada na #17473
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
www.madwizards.org - fajna strona jakiejs scenowej grupy. Moze mowiac "jakiejs" obrazam czyjas religie (nie znam sie na scenie, etc.), wiec przepraszam. Inna rzecz, ze mowiac 3D myslalem o PROGRAMACH, ktore owo 3D robia lub wykorzystuja. Dema z pewnoscia beda wykorzystywac akceleratory, jednak mowie, ze nie kupuje sie komputera dla dem, a dla oprogramowania / gier. Tych drugich na Amidze nie uswiadczysz, a obecne tytuly podejrzewam ze przejadly sie Amigowcom na wylot.
Ps. Nie mam nic do twojego emulatora ale zaczyna mnie wqrwiac to przywalanie sie do Amigi!

Zle odczytujesz moje slowa. Ja nie przywalam sie do Amigi, wrecz przeciwnie. Mozesz mi wierzyc, ze jezeli wyjdzie AOne, jezeli system stworzony pod te platforme bedzie fajny, jezeli dodadza kilka programow (lub nie wiem czego), to sprawdze jak daleko leci moja plytka z Amithlonem. Jednak obecnie ciesze sie ze go mam. Dzieki Amithlonowi zyje mi sie po prostu "wygodniej". Zaluje ze Berni dal sobie z nim spokoj, ale nie oznacza to dla mnie konca swiata i Amithlona.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17488] opsz..
  2002-12-04 o godz. 01:32:56 porneL odpowiada na #17475
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
nie kupuje sie komputera dla dem, a dla oprogramowania / gier

ej! glowna motywacja do dokupywania turbo i ramu bylo dla mnie ze demo xy kiepsko chodzi [tak jak na pece moc sprzetu sie liczy w "quake"ach ;)]
i zgadnij co pierwsze odpale na pegasosie? ha! dema kiero i mdw :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17503] .
  2002-12-04 o godz. 09:00:01 adam odpowiada na #17488
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Tak. Na Pegasosie b?d? móg? odpali? kilka dem. To zmienia posta? rzeczy, zupe?nie zmienia:P
Odpowiedz na ten komentarz
 [17521] yup
  2002-12-04 o godz. 10:44:08 porneL odpowiada na #17503
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
ano zmienia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17527] .
  2002-12-04 o godz. 11:14:05 Miramar odpowiada na #17503
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Jeszcze troche i trzeba bedzie sie wstydzic, ze uzywa sie Amigi do zabawy/pracy, a nie do ogladania dem...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17579] niedemowiec niedemowiec! nanaananaaa
  2002-12-04 o godz. 22:37:17 porneL odpowiada na #17527
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
taaak! bedziemy cie na ulicy palcami pokazywac! ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17498] Klapki me jednostronne
  2002-12-04 o godz. 07:48:42 Fei odpowiada na #17475
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Dzieki Amithlonowi zyje mi sie po prostu "wygodniej".

Teraz opowiedz jak uruchamiasz na nim te programy 3D, których na Amig? nie ma. Bo taki mia?e? argument w dyskusji.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17505] Zaloze sie, ze z nimi Ci do twarzy...
  2002-12-04 o godz. 09:15:27 Miramar odpowiada na #17498
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Teraz opowiedz jak uruchamiasz na nim te programy 3D

A teraz Ty opowiedz, od ktorego komentarza chcialo Ci sie czytac, aby wtracic te 3 grosze?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17562] 3 grosze
  2002-12-04 o godz. 19:25:47 Fei odpowiada na #17505
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Od pocz?tku. Pytanie wci?? aktualne.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17539] .
  2002-12-04 o godz. 13:27:10 Gary Bliter odpowiada na #17464
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Co teraz przeportuja? Blooda 1? Duke Nukema?


Szczerze bym si? ucieszy?, brakuje mi tych pozycji na Amidze straszliwie. Bardziej ni? nowo?ci.

Mówi? powa?nie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17559] .
  2002-12-04 o godz. 15:48:00 Miramar odpowiada na #17539
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
Wez mnie nie rozsmieszaj. Nukema przeszedlem 10 razy na Shapeshifterze i zaloze sie, ze Blood tez jest...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17578] ooo
  2002-12-04 o godz. 22:34:51 porneL odpowiada na #17559
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
blood1 jest bardzo fajny :)
chetnie bym sobie w niego popykal jak by ktos zrobil port na poziomie zdooma (hires i takie bajery).
Odpowiedz na ten komentarz
 [17599] .
  2002-12-05 o godz. 10:42:02 Gary Bliter odpowiada na #17559
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
Za du?o roboty - emulator trzeba odpala?, itp. :(
Odpowiedz na ten komentarz
 [17597] Tak to juz jest...
  2002-12-05 o godz. 10:28:58 Andrzej Drozd odpowiada na #17539
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Mi zawsze brakowalo Resident Evil...Teraz bym pogral w RE Code Veronica, alw nawet na grzybie jej nie ma. Pozostaje PSX2 albo Dreamcat...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17507] ?
  2002-12-04 o godz. 09:21:53 adam odpowiada na #17436
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
No to sporo by Ci brakowa?o. Zw?aszcza, ?e oprócz gier reszta jest tak?e pod 68k.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17440] Jest ich duzo
  2002-12-03 o godz. 13:15:39 Andrzej Drozd odpowiada na #17435
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Najwazniejszy to MorphOS (System kompatybilny z Amiga 68k, WOS, PUP...) no i AOS (na razie go nie ma wiec Stop).
SCENA - powstaja dema tylko na PPC, AMP (MPG, DVD), W AmigaAmp nie uruchomisz equalizera bez PPC, Emulatory PowerMaca...inne...koniec ery 68k (oczywiscie jeszcze dosc dlugo beda wychodzily wersje poniewaz MorphOS (i AOS) posiada JITowa emulacje tego procesora. Co prawda jest projekt ColdFire, ale 070 333Mhz to jakies nieporozumienie (za powolny jak na dzisiejsze czasy). Chyba ze podkreca go do 2Ghz. Jakby na wszystko nie patrzec nadchodzi era PPC z emulacja 68k, gdzie 68k bedzie stopniowo zanikac...
Nierozumie tylko dlaczego ktos sie cieszy ze Amithlon "padl"...?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17450] dlatego
  2002-12-03 o godz. 15:49:56 porneL odpowiada na #17440
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
ze teraz pozostala jedna droga - ppc.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17509] .
  2002-12-04 o godz. 09:29:19 adam odpowiada na #17440
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
MorphOS.
Na Amithlonie mi go nie brakuje. Jak zechc? go uzywa? to kupi? Pegasosa. To samo z AOS4. Zechc? go u?ywa? - kupi? AmigaONE.

Scena.
Dla mnie to ?aden argument. Zw?aszcza, ?e nowych produkcji jest
bardzo ma?o.

Emulator Maca PPC
Dzia?a tylko na 604e. Nie b?de komentowa? jak...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17520] serio?
  2002-12-04 o godz. 10:42:48 porneL odpowiada na #17509
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
bede musial sprawe obadac, bo na MOL'u spodziewalem sie G3/G4 (po co by mial emulator degradowac proca!?)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17533] .
  2002-12-04 o godz. 12:42:09 adam odpowiada na #17520
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Mia?em na my?li emulator MacaPPC dla AmigaOS...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17510] Emulacja 68k
  2002-12-04 o godz. 09:32:57 adam odpowiada na #17440
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
Z tego co widzia?em to ta emulacja jest zdecydowanie wolniejsza od tej oferowanej przez Amithlona.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17519] wiem
  2002-12-04 o godz. 10:41:49 porneL odpowiada na #17510
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
bo jeszcze nie pokazali sie z JIT.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17542] hmm
  2002-12-04 o godz. 13:32:47 adam odpowiada na #17519
  Wysłany z 172.28.9.* via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:1.0.1) Gecko/20020823 Netscape/7.0
To jedni mówi?, ?e w ?odzi pokazali inni, ?e nie pokazali....
Odpowiedz na ten komentarz
 [17549] Ja nie wiem
  2002-12-04 o godz. 14:18:35 Tomasz Kaczanowski (Kaczsus) odpowiada na #17542
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2) Gecko/20021126
Na moim pegazie JIT nie bylo (terz jest :))) system byl bardzo stary (24-10-2002) teraz jest nowszy (14-11-2002) i pare problemow zniknelo....
Odpowiedz na ten komentarz
 [17555] Morph OS
  2002-12-04 o godz. 15:04:33 Andrzej Drozd odpowiada na #17549
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Czesc
Jest mozliwosc odpalenia go na CllasicPPC czy musze poczekac na specjalna wersje?
Odpowiedz na ten komentarz
 [17560] re: morphos
  2002-12-04 o godz. 17:13:36 rzookol odpowiada na #17555
  Wysłany z 212.182.11.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90)
programy z c: (nie chodzi mi o hdd) chodz?, cz??? bibliotek te? ale ambient nie idzie wi?c trzeba czeka? a? zaczn? sprzedawa? (albo upubliczni? wersj?) na ppc classic
Odpowiedz na ten komentarz
 [17522] jeszcze
  2002-12-04 o godz. 10:47:07 porneL odpowiada na #17510
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
jesli chodzi o "jeszcze" - trzeba mosowi dac troche czasu.
- ile powstawal macos, a ile fusion?
poprostu pegasos jest nowym sprzetem, do amithlona masz dawno oklepane pece, mos jest pisanym systemem od nowa, amithlon musi tylko odpalic istniejacy juz od dawna amigaos.

nie ma co wieszac psow na platformie ktora sie dopiero rozwija (w przeciwienstwie do amithlona, hie hie hie :)
Odpowiedz na ten komentarz
 [22736] amiga
  2003-06-16 o godz. 18:04:25 qwdeqwe odpowiada na #17440
  Wysłany z *.wydawnictwogm.jaworzno.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; .NET CLR 1.0.3705)
werwer sdf
Odpowiedz na ten komentarz
 [17411] ?ee...(szloch)
  2002-12-02 o godz. 14:24:10 Ramirez odpowiada na njusa
  Wysłany z 192.168.55.* via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.0.1) Gecko/20021003
bu bu bu
Odpowiedz na ten komentarz
 [17437] .
  2002-12-03 o godz. 12:20:07 Marcin 'MinisterQ' Kielesi?sji odpowiada na #17411
  Wysłany z 213.216.89.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
gu gu gu
Odpowiedz na ten komentarz
 [17456] .
  2002-12-03 o godz. 16:34:39 Gary Bliter odpowiada na #17437
  Wysłany z *.mlab.pg.gda.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
ambcia ambcia cia

P.S A czy? staro?ytni ?ymianie nie mówili: "gdy oczniag gumiasty i plamisty to nawet w stajni ko? przyjacielem strusia"? Zostawiam to dyskutuj?cym pod rozwag?.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17458] Tylko nie mieszaj w to staro?ytnych...
  2002-12-03 o godz. 16:58:01 Ramirez odpowiada na #17456
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.0.1) Gecko/20021003
ASSINUS ASSINORUM IN SECULA SECULORUM!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17474] Ja te? co? umiem po ?aci?sku ;)
  2002-12-03 o godz. 23:19:27 Baron Althaar odpowiada na #17458
  Wysłany z *.swietochlowice.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
INTROBIO AD ALTARE LUCIFERI... IN NOMINE DEI NOSTRI SATANAS! -jak napisa?/powiedzia? Sentex aka Marduk (i wcale nie ?ymianin)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17476] ach...
  2002-12-03 o godz. 23:36:20 Ramirez odpowiada na #17474
  Wysłany z 192.168.55.* via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.0.1) Gecko/20021003
hay solamente compasion muy pequeño para usted en mis sensaciones
Odpowiedz na ten komentarz
 [17477] ech...
  2002-12-04 o godz. 00:09:03 Baron Althaar odpowiada na #17476
  Wysłany z *.swietochlowice.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Ole!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17478] :P
  2002-12-04 o godz. 00:53:29 porneL odpowiada na #17474
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
Odio cuando alguien escribe la materia que no entiendo
Odpowiedz na ten komentarz
 [17479] El asunto ma's sensibile he venido para arriba con
  2002-12-04 o godz. 01:09:01 Ramirez odpowiada na #17478
  Wysłany z 192.168.55.* via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.0.1) Gecko/20021003
La vida es demasiado corta para que entendamos todo. Debemos concentrarnos en materias pequeñas como paz y amor ...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17481] PORTUGAL!!!
  2002-12-04 o godz. 01:15:27 Baron Althaar odpowiada na #17479
  Wysłany z *.swietochlowice.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Somos memórias de lobos que rasgam a pele
Logos que foram homens e o tornarao a ser
ou talvez memórias de homens
que insistem em nao rasgar a pele
Homens que procuram ser lobos
mas que jamais o tornarao a ser...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17482] Dobranoc...
  2002-12-04 o godz. 01:24:24 Ramirez odpowiada na #17481
  Wysłany z 007.007.007.* via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.0.1) Gecko/20021003
Usted debe estar dormido ahora, como mí:)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17483] "Ale glupi ci Rzymianie"
  2002-12-04 o godz. 01:24:45 ham4096 odpowiada na #17481
  Wysłany z 10.4.1.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; SEARCHALOT)
Nawet malpa moze sie nauczyc kilku zwrotow... Cym i komu wy chcecie zaimponowac? Jak narazie to to mnie smieszycie...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17486] it
  2002-12-04 o godz. 01:28:13 porneL odpowiada na #17483
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
la tecnologia di pesce aiuta le scimmie di oggi a parlare!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17487] Na Teutesa
  2002-12-04 o godz. 01:29:29 Ramirez odpowiada na #17483
  Wysłany z 007.007.007.* via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.0.1) Gecko/20021003
?pij ju? detino...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17499] Maupy
  2002-12-04 o godz. 07:50:41 Fei odpowiada na #17483
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Nawet malpa moze sie nauczyc kilku zwrotow...

Obra?asz ma?py ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17516] .
  2002-12-04 o godz. 09:49:04 Baron Althaar odpowiada na #17499
  Wysłany z *.swietochlowice.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Nie smu? si? - mnie równie? obra?ano. Tym razem trafi?o na ciebie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17551] Czy ma?pa mo?e by? baranem?
  2002-12-04 o godz. 14:28:04 Fei odpowiada na #17516
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Uwa?aj sobie, bo tym razem nie ksi?g? go?ci, ale ca?? parafi? podpal?!

ROTFL
Odpowiedz na ten komentarz
 [17569] feiuszka z zapa?kami
  2002-12-04 o godz. 20:50:59 Baron Althaar odpowiada na #17551
  Wysłany z *.swietochlowice.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
tylko si? nie poparz
Odpowiedz na ten komentarz
 [17517] ha
  2002-12-04 o godz. 09:55:05 Baron Althaar odpowiada na #17483
  Wysłany z *.swietochlowice.dialup.inetia.pl via Amiga-AWeb/3.4APL
Gratuluj? odkrycia! Na forum ACP znalaz?e? trzy gadaj?ce ma?py: mnie, Ramireza i porneLa! Napisz o tym ksi??k?. Tytu? mo?e brzmie?: "Jak burak odkry? ma?py-poliglotów w krainie nekrofili".
Odpowiedz na ten komentarz
 [17484] szto?
  2002-12-04 o godz. 01:24:50 porneL odpowiada na #17481
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
wy dziwna mowic. rybka nie rozumiec.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17489] " I wykonczymy wszystkich obrzydliwcow "
  2002-12-04 o godz. 01:35:42 Andrzej Drozd odpowiada na #17474
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
" I wykonczymy wszystkich obrzydliwcow " - Doktor No
--- James Bond ---

Houk!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17480] to ju? jest koniec
  2002-12-04 o godz. 01:12:53 Ramirez odpowiada na njusa
  Wysłany z 007.007.007.* via Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; pl-PL; rv:1.0.1) Gecko/20021003
jeste?my wolni, mo?emy i??...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17500] Prawdziwy winowajca
  2002-12-04 o godz. 07:57:24 Fei odpowiada na njusa
  Wysłany z *.o.k.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
Bernie wini za ?mier? Amithlona H&P. Amigowcy wini? AI za ca?? reszt?. Do tego dochodz? masoni, cykli?ci i Elbox. A tymczasem prawda jest prosta i brutalna. Na ANN pokaza? si? link do wypowiedzi autora Amithlona na temat powodów zaprzestania rozwoju programu. Krótki cytat:


I have a wonderful girlfriend, who was silly enough to throw her lot in with me just before Amithlon came out. Thus she has had the dubious pleasure of going through all the highs and lows (and lows, and more lows) with me...Teraz ju? wiemy! ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17501] No tak
  2002-12-04 o godz. 08:52:32 Tomasz Kaczanowski (Kaczsus) odpowiada na #17500
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2) Gecko/20021126
A jak wiemy nie kazdemu wystarcza 5zl by zaprosic dziewczyne na kawe wiec wzial sie za inna bardziej poplatna robote pewnie...
Odpowiedz na ten komentarz
 [17506] .
  2002-12-04 o godz. 09:17:03 Miramar odpowiada na #17500
  Wysłany z *.jgora.dialog.net.pl via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; DepecheMode)
masoni, cykli?ci i Elbox.

Zapomniales wspomniec o ?ydach ;)
Odpowiedz na ten komentarz
 [17512] Nie tylko
  2002-12-04 o godz. 09:40:37 Jacek Rzeuski odpowiada na #17506
  Wysłany z 193.110.121.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0)
I ?ymianach.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17530] ...
  2002-12-04 o godz. 12:19:22 Jaszczur odpowiada na #17512
  Wysłany z 195.205.137.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
a cyklisci ???
Odpowiedz na ten komentarz
 [17531] Czytaj uwazniej...
  2002-12-04 o godz. 12:29:47 Tomasz Kaczanowski (Kaczsus) odpowiada na #17530
  Wysłany z * via Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:1.2) Gecko/20021126
Cyklisci byli wymienieni :))
Odpowiedz na ten komentarz
 [17540] ALE GALIMATIAS!!!
  2002-12-04 o godz. 13:29:21 Andrzej Drozd odpowiada na njusa
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Panowie, czy istnieje mozliwosci wyswietlania tematow odpowiedzi w formie DRZEWA.
Jest tu juz "tysiac" odpowiedzi i znalezienie danego tematu zabiera strasznie duzo czasu.

...!!!
Odpowiedz na ten komentarz
 [17636] Re: mozliwosci
  2002-12-06 o godz. 13:54:31 Carlos odpowiada na #17540
  Wysłany z *.webnet.pl via telnet/80
Mozliwosc istnieje. Kod stosowny nie.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17595] amitlon
  2002-12-05 o godz. 10:26:16 stefkos odpowiada na njusa
  Wysłany z 212.244.128.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows NT 5.0)
Dobra mi ju? si? nie chce z wiernymi emulatorom wojny prowadzi?.
?ycz? wi?c wam mi?ego u?ywania setpatcha do ko?ca ?ycia.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17633] no wiesz
  2002-12-06 o godz. 13:04:19 meritum odpowiada na #17595
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
?ycz? wi?c wam mi?ego u?ywania setpatcha do ko?ca ?ycia.

Nie przesadzaj!
Raczej nikt z u?ytkowników Amithlona nie bra? z nim ?lubu. Jest to podobnie jak karta turbo do leciwej A1200 (oboj?tnie z PPC czy innym procesorem) rozwi?zanie tymczasowe. Po prostu nie ma jeszcze dla niego (naszym zdaniem) dobrej alternatywy.
Je?li A1 i AOS4 oka?e si? takim hitem jak zapowiadano, ?e zacznie na ni? powstawa? komercyjne oprogramowanie to nie b?d? si? upiera? i zaczn? sk?ada? kas?.
Co do Pegasosa i Morphosa to jest to oczywi?cie jaka? alternatywa. Przyznaj jednak, ?e nie rzuca na kolana. I nie jest to AMIGA. Dla niektórych ma to pewne znaczenie. Mo?e nawet symboliczne.
My?l?, ?e po prostu b?dziemy si? przygl?da? co przyniesie czas. I kiedy? chyba wybierzemy mi?dzy nowym AOS-em, Morphosem a Windowsem.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17639] nazewnictwo
  2002-12-06 o godz. 14:51:49 porneL odpowiada na #17633
  Wysłany z *.warszawa.cvx.ppp.tpnet.pl via ---
Pegasosa nie trawisz bo nie jest to AMIGA, a amithlona trawisz? jest amiga?

poza tym amigaone nie jest prawdziwa amiga, a jest TheronemCX (do kupienia $100 taniej w Terrasoft, jako linuxbox)

Ja preferuje produkty Genesi (jakby oni tam sie nie nazwali).
Wywodza sie z Phase5, a to wlansnie Phase5 dal amidze 060, PPC, karty gfx+akceleratory!
I teraz daja amidze G3/G4, PCI, AGP, USB i nowiutki OS, napisany od nowa, bez walajacych sie resztek kodu z czasow a500 (nie licz na to ze aos4 bedzie pisany od nowa).

Poza tym zobacz co JEST a nie co sie MOWI.
JEST pegasos.
Mogles sobie go zobaczyc na wlasne oczy, bo Thendic przyjechal do polski specjalnie po to zeby go pokazac i przekonac srodowisko (developerow glownie) do niego.
Koszt przyjazdu+pokazu byl duzo wiekszy od calego zysku ze sprzedazy pegazow w polsce. Oni INWESTUJA w ten rynek.

A co robi Amiga Inc.? Narazie BIORA pieniadze od uzytkownikow i nie daja nic w zamian! (no, daja koszulke :P)
Od upadku commodore zaden wlasciciel NAZWY nie chcial nic zrobic dla amigi, chcial tylko szybko zarobic uzywajac marki. Obecnie Amiga Inc. chce tego samego. Klasyczna amiga ich obchodzi mniej pieniezny zapach dupy bILLA.

Wiec trzeba otrzec lezki i pogodzic sie z tym ze Amiga pod nazwa Amiga juz nie zyje i patrzec w przyszlosc i popierac tych co cos robia i im zalezy.
Odpowiedz na ten komentarz
 [18899] ,
  2003-01-29 o godz. 15:53:46 meritum odpowiada na #17639
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
Pegasosa nie trawisz bo nie jest to AMIGA, a amithlona trawisz?

U?ywam systemu operacyjnego AmigaOS. Tak samo jak 12 lat temu. A to bardzo mi poprawia trawienie...
Koszt przyjazdu+pokazu byl duzo wiekszy od calego zysku ze sprzedazy pegazow w polsce. Oni INWESTUJA w ten rynek.

Sam widzisz jakie to ?a?osne. I namów tu swego przyjaciela, by dziecku na komuni? kupi? Pegaza zamiast PC...
Bardzo bym chcia? by postamiga odnios?a sukces, ale za te pieni?dze nie odniesie. Mo?e by? dro?sza od pieca ale s? pewne granice. Rozs?dku.
To ?e niektórzy maj? zaufanie do sprz?tu marki Samsung nie znaczy, ?e dadz? za niego wi?cej ni? za Marantza.
Nie mam na my?li Ciebie. Mo?esz robi? co chcesz ze swoj? fors?. Ale nie poci?gniesz za sob? t?umów.
Odpowiedz na ten komentarz
 [18913] to...
  2003-01-29 o godz. 20:44:44 Andrzej Drozd odpowiada na #18899
  Wysłany z 192.168.3.* via MSIE/6.0; (Spoofed by Amiga-AWeb/3.4APL)
...ja za tym pojde. AmigaPegasos to moim zdaniem bardzo dobre rozwiazanie (oczywiscie nie na polskie zarobki, ale za rok, dwa cena spadnie).
Jest to nawet calkiem ciekawa mozliwosc dla ortodoksyjnych AmigaOSowcow. MorphOS jest systemem Workbencho podobnym i (dzieki 68k JIT) kompatybilnym z AmigaOS. Jakos nie nie widze roznicy miedzy Workbenchem a MOSem i dzieki temu nie potrzeba sie go od nowa uczyc (obsluga). Dla mnie to nowoczesny AmigaOS na procek PPC.
Odpowiedz na ten komentarz
 [18918] cena spadnie..
  2003-01-29 o godz. 21:05:07 meritum odpowiada na #18913
  Wysłany z *.poznan.cvx.ppp.tpnet.pl via AmigaVoyager/3.3.126 (AmigaOS/MC680x0)
Je?li tak b?dzie to b?dzie zupe?nie inna para kaloszy... Wtedy b?d?
mia? wybór. Teraz nie mam.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17646] Pegazos jest prawdziwa AMIGA
  2002-12-06 o godz. 21:10:08 Andrzej Drozd odpowiada na #17633
  Wysłany z 192.168.3.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows XP) Opera 6.05 [pl]
Na dodatek posiada podobne parametry techniczne (np. procesory). A co ciekawsze MorphOS zadziala na A1, a AmigaOS4 na Pegazie. Chcesz czy nie mamy dwie nowe AMIGI. A wyboru juz dawno dokonales: jest nim Windows, gdyby nie Amithlon lub WinUAE dawno zapomnialbys o Ami. Ach ta nostalgia...to boli...ale to byl twoj wybor.

POWER IS YOURS - Amifani
Odpowiedz na ten komentarz
 [18894] wybór
  2003-01-29 o godz. 14:29:25 meritum odpowiada na #17646
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
Dokona?em wyboru sprz?tu nie systemu. Windows jest mi jednak bardzo przydatny do w??czania Worda mojej ?onie...
Zainwestowa?em pochopnie w sprz?t amigowy za du?o kasy by dalej si? przy nim upiera?. Najpierw nie mog?em rozszerzy? pami?ci do mojej A3000 i wymiani?em j? na A1200T + ZorroIII + GFX. Okaza?o si?, ?e sloty nie dzia?aj? z Apollo. GFX mog?em sobie powiesi? na ?cianie...
Wszyscy ze znanych mi u?ytkowników Ami zmienili ju? platform?. Zgadnij na jak?? W moim mie?cie (600 tys.) pozosta? 1 sklep ze starymi numerami AM i grami na dyskietkach...
Na moim miejscu te? by? si? podda?.
Nie u?ywa?em WinUAE poza instalacj? ostatniej wersji, by porówna? jego osi?gi z Amithlonem.
Amithlon (w po??czeniu z w?a?ciwym mu hardwarem) jest czym? zupe?nie innym. Odbieracie mi prawo nazywania go Amig? dla ubogich ale dla mnie liczy si? tylko moje subiektywne odczucie. A jest ono takie, ?e mog? u?ywa? mojego ulubionego oprogramowania i nie ma dla mnie znaczenia, ?e system w Waszej opinii jest przestarza?y.
Nie namawiam nikogo, kogo sta? na Pegaza by wybra? PC z Amithlonem. Sam sobie za takie pieni?dze nie kupi?. Mam (i moja rodzina)po prostu tak?e inne potrzeby. Ale Tobie ?ycz? by? by? zadowolony z tej inwestycji.
Odpowiedz na ten komentarz
 [17695] hehe!
  2002-12-08 o godz. 18:08:10 aMifan odpowiada na njusa
  Wysłany z 213.25.16.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
najlepsza dla mnie wiadomo?c w tym tygodniu - koniec anmithlona,?miesznej podróbki amigi :)))
Odpowiedz na ten komentarz
 [18900] ?
  2003-01-29 o godz. 15:56:34 meritum odpowiada na #17695
  Wysłany z 10.9.71.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98; Win 9x 4.90; brip1)
Mog? spyta? dlaczego ?miesznej?
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas