Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
wszystko do amigi w jednym miejscu - www.eFUNZINe.com
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 
  Nadesłane przez: , , godz.

Lista komentarzy  Wszystko bez wątków  Wszystko z wątkami   Dodaj
 [31451] Czas wróci? do podstaw
  2005-08-09 o godz. 11:52:21 Duracel odpowiada na 31436
  Wysłany z 212.69.73.* via Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Mac_PowerPC)
No w?a?nie "Czas wróci? do podstaw" powiedzenie cz?sto u?ywane i w tym wypadku bardzo adekwatne, bo przecie? je?eli cz?owiek zabrnie w jaki? bezsensowny zau?ek to najcze?ciej chce wróci? do pocz?tku, czyli do swojego domu.

Pytanie w tym miejscu. Gdzie jest pocz?tek czy te? podstawy sukcesu Amigi. Gdzie trzeba wróci??

Jak s?usznie kolega zauwa?y? klasyczna Amiga osi?gne?a sukces w latach 80 i 90 bo byla maszynk? do gier. Nie zgodze si? ze s?owami napisanymi na temat CD32 bo by?a to konsola jak na ówczesny czas bardzo udana i pozostawi?a potencja? którego oczywi?cie commodore nie potrafi?o wykorzysta? w pe?ni. ?adne Pegasosy i inne pseudo Amigi (One) a w rzeczywisto?ci klony PC nie przywróc? s?awy, blasku i popularno?ci Amigi bo po co? Po co PC-Bis albo Mac-Bis? Przecie? te komputery ju? istniej? i dwa wystarcz?. PC jako urz?dzenie wszechstronne, a Mac jako sprz?t dla grafików i poligrafów. Na tym poletku Amiga przegapi?a swoj? szanse przez g?upi? polityk? Commodore. Zreszt? daleko szuka? nie trzeba Atari te? da?o d... chocia? byli bli?ej przetrwania, bo ST d?ugo by?o wykorzystywane przez muzyków dzi?ki mo?liwo?ciom MIDI.

No dobrze, wi?c zbierzmy wszystkie informacje do kupy (za przeproszeniem) i postarajmy sie wyci?gn?? sensowne i logiczne wnioski.

Amiga, nawet podstarza?ym fanom najbardziej kojarzy si? z grami, multimediami (w ówczesnym kszta?cie), specyficzn? twórczo?ci? muzyczn? i produkcjami scenowymi. Zatem, klonom maca i pseudoamigowym PC - Pegasos i AmigaOne dziekujemy i pozdrawiamy.

Jak wiadomo w dzisiejszych czasach przecietny wiek gracza konsolowego to dwadzie?cia pare lat si?gaj?cy do trzydziestu paru. Przecietny wiek starego Amigowca to oko?o trzydziestu lat (tak s?dze ;).

Zatem. Jedyny logiczny ratunek w?a?cicieli znaku towarowego Amiga... o ile zale?y im na zarobku, sukcesie, nostalgii tych którzy po?wiecili kawa?ek swojego m?odocianego ?ycia na obcowanie z klasyczn? Amig?, to:

Zebranie swoich ostatnich ?rodków finansowych i drastyczna zmiana polityki firmy, próba nawi?zania sensownych kontaktów z potentatami na rynku gier wideo. Jak si? okazuje taka przyk?adowa Playstation2 czy X-Box analogicznie do CD32 równie? mo?e by? postrzegana jako potencjalny komputer. Mo?na przez porty USB pod??czy? takie urz?dzenia jak kamerka internetowa, klawiatura itp. Mo?na pod??czy? do niej dysk twardy, modem itd. Co? wam to przypomina? Nasuwa wam to jakie? wnioski?

"Amiga" (czy raczej firma posiadaj?ca prawo do tej nazwy) ju? dawno powinna wykorzysta? potencja? który drzemie w samym znaku towarowym. W ko?cu przecie? w?a?nie po to ten znak zosta? zakupiony. Nie wiem tylko na co ci ludzie czekali tyle czasu? Na to ?eby entuzja?ci tego komputera z lat 80 i 90 przeszli na emeryture i zeby spokojnie zakopac razem z nimi has?o "Amiga".

Jeszcze podczas egzystencji pierwszej konsoli Sony, a mo?e nawet jeszcze wcze?niej powinno nawi?za? si? z potentatem Sony rozmowy o platformie do gier z ma?ym znaczkiem Amiga na klapce. Teraz jest ju? troche pó?no, bo Sony przez te lata wyrobi?a marke nazwie "Playstation". Ale s? te? inni produceni konsol do gier, mo?e warto porozmawia? z kim? o takiej platformie która nazywa?a by si? "Amiga", do której mo?na by pod??czy? klawiature, modem itd. i która zupe?nie przy okazji posiada?a by emulator UAE.

Jak wiadomo po upadku Commodore sporo projektów które nie zosta?y zrealizowane dla nowych Amig wykorzystano dla platformy PC. Firmy a mo?e raczej ludzie którzy pisali gry na Amige wci?? ?yj? i funkcjonuj?. Wielu z nich po upadku Amigi przesz?o z pisaniem na PC potem konsole a obecnie awansowali ju? na stanowiskach. My?le ?e i w?ród nich s? tacy którym na dzwiek s?owa "Amiga" szybciej bije serce. Mo?e taka Nvidia zamiast produkowania procesorów graficznych dla Sony mia?a by ochote wyprudkowa? w?asn? konsole?

Ja nie mam pieniedzy, nie jestem zadn? szych?, nie mam praw do nazwy Amiga, jestem poprostu szaraczkiem który wie co to nostalgia, wspomnienia ale tak?e si?a historii, entuzjazm i marka. Staram si? te? my?le? racjonalnie. Nie widze miejsca dla Amigi w stricte komputerowym ?wiecie, widze je natomiast w ?wiecie gier i urzadzen multimedialnych takich jak np Playstation2 czy tez nadchodzace PS3.

Panowie! Czas wróci? do podstaw... do podstaw sukcesu Amigi... panowie od marki "Amiga"

pozdrawiam
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Włącz Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas