Nowosci Oprogramowanie Odsylacze Pomoc Zamow! Dodaj nowe informacje!
amiga.com.pl
[Allegro.pl - odwiedzaj nas codziennie!]
Menu
Twoja reklama na naszych stronach! Więcej...
Jesteś tu anonimowo. Zaloguj się
 Pospolite ruszenie, czyli robimy portala
  Nadesłane przez: Fei, 2001-11-27, godz. 19:29:06
Nosi?em si? z zamiarem pope?nienia tego tekstu ju? jaki? czas temu, ale dzisiejsza dyskusja na #amisia przes?dzi?a spraw?, bo oto powsta? nam kolejny amiportal... Nie jest istotne jaki, ani kto go robi. Istotne jest natomiast, ?e wie o nim zaledwie kilka osób, a robi?... dwie? trzy? Teraz zgaduj?, natomiast jedno jest pewne: ?le dzia?a na amigowych przegl?darkach. Na MSIE bez problemu... To zastanawia, czy? nie?

Ten tekst nie jest jednak ani o nim, ani o ?adnym konkretnym innym portalu amigowym. To tylko obserwacja pewnego trendu i sposobu my?lenia. Nie ma te? bynajmniej wyd?wi?ku "dydaktycznego" ;) - kto wie w czym rzecz, wiedzia? to i bez niego, a kto poj?cia nie ma, pewnie zbluzga. Po co on wi?c? Dla rozrywki tych co poczuj? klimat, tylko i wy??cznie. Acha, po namy?le darowa?em sobie stylizacj? ortograficzn?. Tego mamy do?? na amigrupach... End?oj! Acha - zgodnie z najnowsz? tendencj?, drogie amig0wce - sami zgadnijcie, na czym napisa?em ten tekst. Przecie? to wida?... ;)


Pi?tek

Kupi?em sobie modem zewn?trzny. Poczyta?em w starych numerach MA co i jak i pod??czy?em. Miami nierejestrowane, dzia?a 30 minut i koniec. Nic to i tak nie b?d? tyle siedzia?. Poczta, czasem hop na Aminet i tyle, wystarczy.

Niedziela

Net jest super! Zassa?em ju? ze 20 MB z Aminetu. Tylko te roz??czanie co 30 minut... Studiuj? pras? - opisuj? AmIRCa. B?d? musia? nawi?za? amigowe kontakty przez sie?.

Wtorek

Wczoraj wieczorem by?em na polskim amigowym kanale! Fajnie by?o, tylko mnie wyrzuca?o na pocz?tku i nie wiedzia?em dlaczego. ?e te? oni tak nie lubi? tych z nierejestrowanym Miami... Trzeba to ppp ci?gle zmienia?. Có?, mo?e da si? to obej??.

Czwartek

Mam klucze do Miami i AmIRCa! Amigowcy s? ?wietni, jeden podes?a? mi gdy poprosi?em. Ci?gle gadamy na privie (czyli osobno, fajnie si? to nazywa). Jego ksywa to Gucioo. Mieszka daleko, ale za to jaki ma sprz?t! Powerk? i BVision, rulez! Powiedzia? mi o li?cie dyskusyjnej dla amigowców. Chyba si? zapisz?, teraz przecie? ju? mnie nie roz??cza.

Czwartek w nocy

#%?$%^$$! Sk?d oni wiedz?, ?e mam piracki klucz do AmIRCa?! Pyta?em Gucia, ale jako? niejasno si? wyra?a?. Pewnie sam nie wie, spoko - rozumiem. No có?, b?d? wraca? co 30 minut. Chocia? to Miami dzia?a...

Pi?tek

Na kanale mam bana, bo si? nie odzywa?em. #@$#%($# boty! Zak?adamy z Guciem konkurencyjny kana?, co nami b?d? rz?dzi?! #amirulez ju? dzia?a, tylko nie mamy botów. Ale mo?e uda si? przygarn?? kogo?, kto umie je programowa?. Poczekamy.

Niedziela

Na kana? zawita? Karnister. Ten to jest masta! Od trzech lat siedzi na necie i zna wszystkich amigowców na wylot. Tylko nie wiem dlaczego nie czyta grupy dyskusyjnej. Mo?e nie ma czasu? Ja si? zapisa?em, fajnie jest. Prowadz? zaciek?? dyskusj? z jednym by?ym amigowcem. To dopiero gnojek! Jutro mu wypisz? wszystkie argumenty za Amig? i przeciw pecetowi. B?dzie si? wi? i kwicza?!

?roda

Siedzimy na #amirulez i jako? tak nudno. Na szcz??cie przylaz? Rudi i rzuci? pomys?, ?eby?my zamieszali na portalach amigowych. Mo?na tam komentowa? ró?ne wiadomo?ci. Najfajniejsze jednak, ?e nie trzeba si? podpisywa? prawdziwymi danymi. Rz?dzimy!

Pi?tek

Zablokowali nam dost?p do portalu... Na #amirulez grobowa cisza. Dobrze, ?e mnie o?wieci?o. Normalnie dozna?em ol?nienia - sami sobie zrobimy portal! B?dziemy tam publikowa? teksty o tym jaka Amiga jest wspania?a i nikt nam nie podskoczy! Od razu si? dyskusja rozwin??a. Za?o?yli?my sobie konto na Onecie i alias www.amirulez.prv.pl - profesjonalnie b?dzie! Gucioo koduje HTMLa, ja robi? grafik? na PPaincie, a Karnister wymy?la teksty. B?d? njusy, artyku?y, skrinszoty, co? o grach i scenie... Tylko komentarzy na razie nie b?dzie, bo nikt z nas nie wie jak je zrobi?. Ale to nic: damy maila, b?dzie mo?na przys?a?, a my umie?cimy.

Wtorek

Praca wre! Karnister znalaz? skrypt, który wywala Windowsa przy wchodzeniu na nasz? stron?. Nie b?d? nam pecetowcy ogl?da?! Skrypt nie zawsze dzia?a, nie wiemy dlaczego. Trudno, lepiej to ni? nic. Przetestowali?my na pece-szujach z IRCa. Kilku pad?o, jeden co? bluzga? o straconych dokumentach. Niech pracuje na Amidze, lamer jeden!

Pi?tek

Portal ju? stoi! Njusy wzieli?my z innego, troch? zmienili?my - nikt nie pozna. I tak wszystkie pisz? o tym samym. Nie chwal?c si?, zrobi?em wydziobist? graf? w 16-tu kolorach. Napisali?my "640x480 and Voyager compatibile". Karnister ma za?atwi? AWeba, ?eby przetestowa?. IBrowse te? by si? przyda?...

Wtorek

Stronka pomyka na Voyagerze i AWebie! Na IBrowse nieco si? krzaczy, ale pracujemy nad tym. Napisa? do nas jaki? "amigowiec" (pewnie ukryty mi?o?nik peceta!), ?e mu strona nie dzia?a na Netscape w pracy, a w domu nie ma Internetu. To niech sobie kupi modem! Ja nazbiera?em, to i on mo?e. Albo niech prac? zmieni na tak?, gdzie nie trzeba u?ywa? pecetów. Tyle ludzi bez tego ?yje i ma si? dobrze, na przyk?ad my!

?roda

Mam szlaban na sie? 8( Rodzice po?apali si?, ?e nie mo?na si? do nas by?o dodzwoni? przez dwa dni jak pojechali do babci. Matka dzwoni?a i dzwoni?a podobno... Ciekawe po co?! Jeszcze dosta?em opieprz, ?e zasymulowa?em chorob?, ?eby nie jecha? z nimi. Gdyby wiedzieli w jak wa?nym celu to zrobi?em! Portal czeka... Na razie mam jeszcze 20 z? kieszonkowego i chodz? do kafei, ale tam same grzyby i nic nie mog? zrobi?! Dziwne te ich programy, jakie? takie pokr?cone. Ogl?dam tylko WWW, nasz? stron? te?. Rzeczywi?cie wygl?da nie bardzo na IE (w kafei si? jako? nie wiesza, trzeba b?dzie poprawi? skrypt). A kij im w oko!

Sobota

Hurraaa! Rodzinka pojecha?a znowu do babci! Uda?o mi si? wykr?ci? sprawdzianem z historii. G?upi ci moi starzy. Teraz uwa?am, roz??czam si? co godzin? i wys?uchuj? telefonu. Jakby co, b?dzie na sior?. Ona te? ca?y czas paple przez telefon. Znaczy papla?a, bo teraz ja zabieram lini? ;-). Nawet s?uchawki mi teraz nie mo?e podnie??, ?eby mnie roz??czy?o, bo rodzice zamkn?li telefon w barku. O modemie nie pomy?leli. Stoi przykryty takim pluszowym s?onikiem "na szcz??cie", hehehe. Pisa?em przecie?, ?e g?upi s?!

Poniedzia?ek

"Ciche dni" - powrót rodziców. Siora ma obiecane w pysk, je?li wypaple co robi?em. Chyba na razie nie wypapla?a, bo spokój jest. A my tymczasem reklamujemy portal gdzie si? da. Zrobili?my pi?? fajowskich aliasów, takich darmowych. Karnister powiedzia?, ?e zg?osi nasz portal do wyszukiwarek, cokolwiek by to znaczy?o. T?umaczy?, ale ja akurat rysowa?em nowego bannera. B?dzie animowany!

Czwartek

Co? dziwnego... Strona rozreklamowana i "zg?oszona" przez Karnistra, a licznik tylko 204 wej?cia pokazuje. Ten prawdziwy, bo portal ma taki "bajerancki" szybko si? kr?c?cy, animk? znaczy si?. Znalaz?em gdzie? i od razu si? wszystkim spodoba?o. Ile si? nam?czy?em, ?eby to zgra? jako animgifa! Przegl?darka mi to zapisywa?a jako obrazek. Mo?e poprawi? kiedy?, ale to niewielki problem. Wystarczy si? zna?, przecie? to Amiga!

Wtorek

Zdenerwowa?em si?! Napisa?em maila do Gucia, kiedy b?d? nowe njusy na stronie. Odpisa?, ?e nie ma czasu. No jak to! Przecie? trzeba stron? uaktualnia?! W dodatku, skurczybyk, nie chce da? has?a na serwer ze stron?. Zaczynam si? zastanawia?, czy nie zabra? swojej grafiki i samemu nie postawi? portala. Bez grafiki nie maj? szans, a ten HTML to nie mo?e by? taki trudny, skoro nawet taki kretyn jak Gucioo to potrafi robi?. Przemy?l? spraw? do jutra...

?roda rano

Wsta?em rze?ki i pe?ny werwy: zrobi? portala! Karnistra si? jako? przekona na boku, a Guciowi niech ?al odbyt ?ciska! Po powrocie ze szko?y zaczynam!

?roda po powrocie

#@%#@&*#*!!! Przyszed? rachunek za telefon - z bilingiem! Nie wiem po jakiego grzyba rodzice go zamówili. W ka?dym razie jest wy?szy pi?? razy ni? zwykle. Ojciec z?oi? mi ty?ek i zabra? modem. Powiedzia?, ?e sprzeda i zrekompensuje cz??? kosztów. Dosta?em szlaban na komputer do ko?ca miesi?ca i zakaz u?ywania telefonu do odwo?ania. Ale dno - i co teraz z naszym portalem?!


Lista komentarzy  Wszystko bez wątków  Wszystko z wątkami   Dodaj
 [9015] Histeria
  2001-11-28 o godz. 17:49:36 Carlos odpowiada na 9004
  Wysłany z *.geek-stuff.com via Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; en-US; rv:0.9.6+) Gecko/20011127

Po jak? choler? w takim uk?adzie jest ?adny guziczek "Dodaj nowo??" ?

Zeby nadsy?a? nowosci. Nadsylac, nie zamieszczac. Widzisz roznice? A tu masz jeszcze cos.

Czy?by cenzura? Niewygodne wiadomo?ci s? filtrowane?

Sam zes przylinkowal na ACPowego newsa z marca, wiec przestan bajdurzyc.
Odpowiedz na ten komentarz
 Ankieta
  ravek, 2005-05-14
Czy komputery MicroA1 i Pegasos mo?na uzna? jako nowe Amigi?
Tak
To wprowadzanie klientów w b??d! Protestuj?!
Prosz? o usuni?cie mojego konta z tego portalu
Głosów: 3517    Pokaż wyniki i komentarze
Poprzednie ankiety
Zaproponuj ankietę
 Komentarzy: 38Dodaj
 Reklama
Reklamuj sie w naszym serwisie
 Features
Gielda
Stats
RDF   Statystyki
 Ofcoskop
Valwit: ale to tak jakby nasz dzinnik czytac chcac byc rzetelnie poinformowanym. niemniej ktos tam cos pisze
Valwit: czego o ACP nie mozna powiedziec :/
rzookol: rzookol ?os hir
Valwit: 13.07.2010. jeszcze zyjemy.
ravek: a.c.p. wiecznie ?ywe! :D
waldiamiga: 18.09.2010 - pacjent wciaz zyje :)
Valwit: 16.11.2010. niniejszym kasuje na gorze wpis z 18.3.2008.
waldiamiga: 20.04.2001- wci?? dzia?a :)
Valwit: i znowu maj :) 2.5.11
rzookol: 2012 grudziedn
MDW: Ci?gle mog? si? tu zalogowa?! :)
MDW: 8 lutego 2012 :)
Valwit: 9.04.2012 - lany poniedzialek, wigilia smolenska :>
waldiamiga: Ha, 2012.05.11..wciaz dziala :)
MDW: Czy jezeli pisze na Ofcoskopie to znaczy, ze jestem nekrofilem? :)
Valwit: 4.10.12 :)
waldiamiga: 24,10.2012...dzia?a :)
Zaloguj się aby mówić
Ukryj Ofcoskop
  Artykuły
Poczynając od 2004-11-11 07:04:14
1.Symphony 2004 po bitwie (65)
2.List Felixa Schwarza do społeczności amigowej (6)
3.Pegasos na poligonie (152)
4.Rozmowa z Maciejem Binkiem - prezesem firmy Elbox Computer (98)
5.Amiga Meeting 2002 - raport pisany na kolanie (203)
6.Oświadczenie firm eFUNZINe, Matay i X-Soft (43)
7.Krzyż na drogę (121)
8.Pospolite ruszenie, czyli robimy portala (66)
Napisałem coś fajnego
  H0t t0kZ
Gorące tematy!
  Starocie
Poczynając od 2005-02-09 23:00:43
16.Ambient 1.41 (6)
17.SimpleMail 0.25 (4)
18.ShowGirls - nowa wersja (2)
19.OS4Emu 1.6 (0)
20.Scalos dla Morphosa (0)
21.MorphOS Printer-Fix (5)
22.Linux dla... lesbijek (1)
23.Amiga Dev Contest (17)
24.Kolejne spotkanie AUG (5)
25.The free MorphOS desktop (2)
26.Apple zwieksza zyski (14)
27.Czwartkowe spotkanie AUG Łódź (25)
28.Dotarły! (4)
29.Nowe oblicze eFUNZINe.com (38)
30.Powinszowanie (5)
Więcej
 Szukaj w a.c.p.

Treść
Temat
Autor
Data
Kurde, nie umiem!
 Hot links
Amiga-News.de
Amiga.org
ANN
CyberGraphX
Moo Bunny
MorphOS
MorphOS-news.de
PPA
Scena A.
W.F.M.H.
Wrong Planet

Nowości | Dodaj nowość | Software | Odsyłacze | Pomoc | Za udział wzięli | Napisz do nas